Request ID: 20-07-2959
Published: 2020-07-09

Vi ser etter en erfaren solution architerct / data modellerer til vårt agile team for Analytics i B2C. 

Teamets hoved fokus er å bygge en datamodell som skal gi et 360° perseptiv på kundene våre. 

Vi søker å bygge en gjenbrukbar modell som et grunnlag for markedsføring, personalisering, og self service. 

Solution Architect sitt ansvar er: 

 • Forstå forretningens mål og behov. 
 • Utarbeide løsnings design i henhold til arkitektur guide lines og holde det vedlike gjennom implementasjonen.
 • Finne beste tekniske løsning for å løse forretningsproblemer 
 • Lage og vedlikeholde data modellen for vår customer centric data model 
 • Bistå utviklere med å finne løsninger på tekniske utfordringer i implementasjonen 
 • Være et bindeledd mellom stake holders og utviklingsteamet 
 • Holde team lead, utviklere, og stake holder informert om utfordringer med løsningen 
 • Vurdere hvilken forretningsmessig påvirkning de tekniske valgene har 

Aktuelle konsulenter må ha erfaring i å lede tilsvarende arbeide med en 360° datamodel. 

 • I tillegg må man beherske både Norsk og Engelsk som arbeidsspråk både muntlig og skriftlig. 
 • Må ha minimum 2 års erfaring som data engineer 
 • Må ha minimum 2 års erfaring som solution arkitekt for data plattformer 
 • Må ha ekstensiv erfaring med data modellering 
 • Dyp forståelse av databaser og SQL 
 • God innsikt i generelle IT relaterte tema som operativ system, brann murer, nettverk, osv... 
 • Gode pedagogiske ferdigheter og en evne til å tilpasse forklaringer til både et teknisk publikum så vell som et ikke teknisk publikum. 
 • Være en brobygger 

Required skills:
360° datamodel

Desired skills:
Databaser SQL

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2020-11-30

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Rådgivning på skytjenester

Request ID: 20-07-2422 Published: 2020-07-24

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Vi har behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer må vi som tjenesteleverandør ta hensyn til i vår sky- reise. DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor vi lager en strategi for sky og med de områder/elementer vi må beskrive for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. Vi trenger bistand til å lage strategien og til å beskrive de ulike elementene som må innga......

Competence area
Architecture, Management for hire
Location
Oslo / Remote
Workload
100%
Startdate
2020-08-19
Enddate
2020-12-16
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP