ML/AI Arkitekt - Data Management

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-01-8911
Published: 15.01.2024

Vi søker etter en ML/AI Arkitekt for en kunde i bank & finans sektoren.
Dagens dataplattformer skal moderniseres ved at det etableres en ny data- og analyseplattform i skyen (Azure) i perioden 2024 til 2026. Dagens løsninger skal bygges fra bunn på ny plattform for å ikke ta med seg teknisk- og data-gjeld. 
Løsningen består av om lag 100 integrasjoner og 450 datasett som i dag benyttes til økonomiske modeller og analyser. Antall brukere er om lag 200. 

Moderniseringen er organisert som et prosjekt med varighet på 2,5 år. Det er lagt opp til en trinnvis implementering av virksomhetsprosesser. Det skal tilrettelegges for effektive analyser og ta i bruk ML/AI i analyse og modellkjøringer. Det vil også gjennomføres en rekke tekniske utprøvinger for å synliggjøre mulighetene som finners innen ML, AI og data science.

I dette arbeidet er det behov for å styrke teamet med en ML/AI Arkitekt på 100% til enheten Data Management. 

ANSVAR OG OPPGAVER
Relevante oppgaver blir: 

 • Definere arkitektur av analyseplattform sammen med løsningsarkitekt
 • Omgjøring av brukerhistorier innen ML/AI/DS til tekniske løsninger
 • Sette strategi for bruk og implementering av MLOps (evt andre) 
 • Lede tekniske POCer/piloter for nyutvikling
 • Samarbeide med Sikkerhetsavdeling og løsningsarkitekt på cybersikkerhet innen AI/ML
 • Fungere som faglig sparringspartner for utviklere og brukere
 • Bidra med utvikling av modeller og løsninger hvor relevant
 • Bistå med langsiktige visjoner for bruk av AI, ML og data science i banken
 • Holde seg oppdatert på relevant utvikling i markedet

HOVEDKVALIFIKASJONER OG FERDIGHETER
Kompetanser: 

 • Erfaring med ML/AI modeller
 • Erfaring med MLOps eller andre
 • Forståelse av teknisk løsningsarkitektur for ML/AI
 • Erfaring med større økosystem og modellhåndtering
 • Erfaring med testing og kvalitetssikring
 • Erfaring med Python, Scala eller objektorienterte språk (JAVA, .NET)
 • Kommunisering av tekniske temaer til ikke-tekniske personer

Ønskelige kompetanser:

 • Erfaring med Databricks 
 • Erfaring med MLFlow
 • Erfaring fra Matlab
 • Erfaring med sikkerhet
 • Kjennskap til økonometri, tidsserier og/eller økonomiske modeller

Utdanning:

 • Utdanning (fortrinnsvis master) innen datateknologi eller lignende retninger
 • Personlige egenskaper:
 • Lagspiller
 • Selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Fleksibel

Required skills:
Maskinlæring AI MLOps løsningsarkitektur Python

Desired skills:
Databricks MLFlow Matlab

Competence area

Architecture, Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

15.02.2024

Enddate

15.02.2025

Option to prolong

Apply before

20.01.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00