Request ID: 20-06-1452
Published: 16.06.2020
Avd. Utvikling og digitale kanaler som er en del av divisjonen Digitalisering og helseregistre i Helsedirektoratet har ansvar for utvikling og forvaltning  av direktoratets IT-portefølje, utvikling av nye løsninger, systemeierskap til IT-løsninger når de overføres til forvaltning etter endt prosjekt, og bistår også inn i prosjekter. I tillegg er andre ansvarsområder arkitektur, informasjonssikkerhet og kvalitet. Avdelingen har også et systemansvar for tilskuddsområdet, helserefusjon, godkjenning og autorisering av helsepersonell, innholdstjenester, nøkkelinformasjon og datavarehus.
 
Avd. Utvikling og digitale kanaler leverer også tjenester inn i Enklere Digitale Tjenester (EDiT)-programmet. EDiT skal digitalisere HELFO som er en forvaltningsetat underlagt Helsedirektoratet og har ansvar for å håndtere refusjoner fra det private og oppgjør fra offentlige helseaktører. EDiT skal utvikle mer effektive søknads- og oppgjørsprosesser ved hjelp av ny teknologi og forenkling av regelverk. 
 
Helsedirektoratets teknologi portefølje inneholder blant annet:
 • Microsoft teknologi som ADS, .Net/.Net Core, Blazor
 • REST API'er og Json
 • SOAP webservicer 
 • Databaser som MS SQL, Cosmos DB og Mongo DB
 • Autentisering Active Directory og  token baserte løsninger som HelseID og Maskinporten (OAuth 2 og OpenID Connect)
 • Sluttbruker løsninger er i hovedsak webløsninger, basert på React og Bootstrap
 • SonarCube
Arbeidsoppgaver
 • Bistå utviklere i sikker koding og gjennomføre kodegranskning
 • Spesielt fokus på validering av inn/out-put 
 • Arbeide med kontroll, struktur og prosess for sikker utvikling
 • Helsedirektoratets prosess for sikker utvikling
 • DevOpsSec
 • Bidra i å utvikle sikkerhetsmålbildet i Helsedirektoratet
 • Bidra i utvikling av retningslinjer for Helsedirektoratet utviklingsmodell
 • Bidra i utvikling av prosesser for å ivareta sikkerhet i sky (Azure) 
 • Bidra med risiko og sårbarhetsvurderinger
 • Arbeide med styrking av informasjonssikkerhet inn i Helsedirektoratets kvalitetsprosess 
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
OWASP ASVS Rest API JSON Kryptering ISO 27001 Oauth2 OpenIDConnect DevOpsSec

Competence area

Architecture, Development, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

10.08.2020

Enddate

30.12.2020

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00