Team oppdrag: Design og utvikling av Office365 intranett

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-06-9453
Published: 12.06.2020

IMDi ønsker å engasjere en leverandør med to konsulenter tilgjengelig for oppdraget, men med et godt ressurs- og kompetansemiljø rundt seg for å kunne hjelpe oss med å planlegge informasjonsarkitektur, designe og utvikle intranettløsning basert på Teams og Sharepoint online.

Leverandøren må ha bred erfaring med tilsvarende oppgaver. Vi ønsker å jobbe etter smidige prinsipper hvor IMDi trekker inn egne fagressurser og brukertester på ansatte fortløpende. Vi har egne ressurser på tjenestedesign, innføringsansvarlig og egen testleder.

Prosjektet vil benytte Azure DevOps i egen tenant for oppfølging av epos, brukerhistorier, oppgaver og testing.

Vi ønsker oss en leverandør som er proaktive med rådgivning slik at vår løsning ivaretar IMDis behov for å effektivisere og forenkle våre arbeidsprosesser.

Uten å presentere en komplett liste, på nåværende tidspunkt ser vi for oss at vi vil ha hjelp til å:

 • Utvikle et nytt og moderne intranett bygget på Sharepoint Online med hubber tilknyttet Teams for integreringsfaglige spørsmål, for drift og administrasjon, nettverk og ad-hoc prosjekter.
 • Flytte våre nåværende samhandlingsrom fra Sharepoint 2019 til Teams, sentrert rundt oppgaveløsing. Inkludert i dette ser vi for oss er en bestillingsløsning for opprettelse av nye Teams, og automatisere oppfølgingen av disse (stenging/arkivering automatisk)
 • Merk at for prosjekter under utvikling skal vi ta i bruk Prosjektportalen utviklet av Puzzlepart.
 • Utvikle og implementere nye Office-grunnmaler. Disse skal også implementeres til arkiv P360 og andre fagsystemer.
 • Automatisering av arkivering (forslag til bruker) basert på dokument- og informasjonstyper, og gjerne med forslag til integrasjon mot arkiv dersom dette lar seg gjøre
 • Omstrukturere og videreutvikle nåværende nyhetssider, støttesider, informasjonssider, rutineområde for ansatte basert på vårt eksisterende termsett og innholdstyper. Herunder integrasjon med håndbøker levert av Simployer.
 • Sette opp et nytt videobibliotek (og bildebibliotek om mulig) for autorativt innhold (allmøter, fagmøter, webinarer)
 • Bistå med innføring og opplæringsaktiviteter

Løsningen skal utformes iht. kravene for universell utforming WCAG 2.1-standarden

Arbeidsområder for konsulentene:

 • Utarbeide løsningsdesign, informasjonsarkitektur og utvikle og tilpasse nødvendig funksjonalitet, maler og termsett i Sharepoint online
 • Følge rutinene i henhold til smidig systemutvikling
 • Følge rutiner og retningslinjer satt av Prosjektkontor og Arkitekt i Digitaliseringsseksjonen

Krav til kompetanse/erfaring:

 • Kunnskap og erfaring med å sikre god arkitektur i intranettløsninger for offentlige virksomheter (minimum 3 års erfaring)
 • Kunnskap og erfaring med Office365-suiten generelt
 • Kunnskap og erfaring med integrasjoner mot 3.parts verktøy
 • Erfaring med utvikling som følger kravene for universell utforming
 • Erfaring med Azure DevOps (verktøy for smidig systemutvikling med epos og brukerhistorier)
 • Erfaring med smidig systemutvikling og jobbing i tverrfaglige team
 • Erfaring med brukerrettet tjenesteutvikling og spesifikt brukeradopsjon av Office 365
 • Erfaring med automatisering
 • Være strukturert og effektiv
 • Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • Beherske norsk

IMDi ber potensielle leverandører om å komme med forslag til sammensetning av et team og fordeling av ressurser med belastning i prosjektets periode slik at oppgavene kan løses på mest mulig hensiktsmessig måte.

Required skills:
Office365 Universell utforming Azure DevOps

Desired skills:
Sharepoint

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

29.06.2020

Enddate

30.10.2020

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00