Team oppdrag: Design og utvikling av Office365 intranett

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-06-9453
Published: 2020-06-12

IMDi ønsker å engasjere en leverandør med to konsulenter tilgjengelig for oppdraget, men med et godt ressurs- og kompetansemiljø rundt seg for å kunne hjelpe oss med å planlegge informasjonsarkitektur, designe og utvikle intranettløsning basert på Teams og Sharepoint online.

Leverandøren må ha bred erfaring med tilsvarende oppgaver. Vi ønsker å jobbe etter smidige prinsipper hvor IMDi trekker inn egne fagressurser og brukertester på ansatte fortløpende. Vi har egne ressurser på tjenestedesign, innføringsansvarlig og egen testleder.

Prosjektet vil benytte Azure DevOps i egen tenant for oppfølging av epos, brukerhistorier, oppgaver og testing.

Vi ønsker oss en leverandør som er proaktive med rådgivning slik at vår løsning ivaretar IMDis behov for å effektivisere og forenkle våre arbeidsprosesser.

Uten å presentere en komplett liste, på nåværende tidspunkt ser vi for oss at vi vil ha hjelp til å:

 • Utvikle et nytt og moderne intranett bygget på Sharepoint Online med hubber tilknyttet Teams for integreringsfaglige spørsmål, for drift og administrasjon, nettverk og ad-hoc prosjekter.
 • Flytte våre nåværende samhandlingsrom fra Sharepoint 2019 til Teams, sentrert rundt oppgaveløsing. Inkludert i dette ser vi for oss er en bestillingsløsning for opprettelse av nye Teams, og automatisere oppfølgingen av disse (stenging/arkivering automatisk)
 • Merk at for prosjekter under utvikling skal vi ta i bruk Prosjektportalen utviklet av Puzzlepart.
 • Utvikle og implementere nye Office-grunnmaler. Disse skal også implementeres til arkiv P360 og andre fagsystemer.
 • Automatisering av arkivering (forslag til bruker) basert på dokument- og informasjonstyper, og gjerne med forslag til integrasjon mot arkiv dersom dette lar seg gjøre
 • Omstrukturere og videreutvikle nåværende nyhetssider, støttesider, informasjonssider, rutineområde for ansatte basert på vårt eksisterende termsett og innholdstyper. Herunder integrasjon med håndbøker levert av Simployer.
 • Sette opp et nytt videobibliotek (og bildebibliotek om mulig) for autorativt innhold (allmøter, fagmøter, webinarer)
 • Bistå med innføring og opplæringsaktiviteter

Løsningen skal utformes iht. kravene for universell utforming WCAG 2.1-standarden

Arbeidsområder for konsulentene:

 • Utarbeide løsningsdesign, informasjonsarkitektur og utvikle og tilpasse nødvendig funksjonalitet, maler og termsett i Sharepoint online
 • Følge rutinene i henhold til smidig systemutvikling
 • Følge rutiner og retningslinjer satt av Prosjektkontor og Arkitekt i Digitaliseringsseksjonen

Krav til kompetanse/erfaring:

 • Kunnskap og erfaring med å sikre god arkitektur i intranettløsninger for offentlige virksomheter (minimum 3 års erfaring)
 • Kunnskap og erfaring med Office365-suiten generelt
 • Kunnskap og erfaring med integrasjoner mot 3.parts verktøy
 • Erfaring med utvikling som følger kravene for universell utforming
 • Erfaring med Azure DevOps (verktøy for smidig systemutvikling med epos og brukerhistorier)
 • Erfaring med smidig systemutvikling og jobbing i tverrfaglige team
 • Erfaring med brukerrettet tjenesteutvikling og spesifikt brukeradopsjon av Office 365
 • Erfaring med automatisering
 • Være strukturert og effektiv
 • Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • Beherske norsk

IMDi ber potensielle leverandører om å komme med forslag til sammensetning av et team og fordeling av ressurser med belastning i prosjektets periode slik at oppgavene kan løses på mest mulig hensiktsmessig måte.

Required skills:
Office365 Universell utforming Azure DevOps

Desired skills:
Sharepoint

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-06-29

Enddate

2020-10-30

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP