Request ID: 21-02-5048
Published: 10.02.2021

Vi ønsker å styrke Verktøyteamet med én backend utvikler med teamleder erfaring. Ressursen inngår i team “Verktøy” som har ansvar for utvikling og forvaltning av løsninger som støtter under fagavdelingene Produksjon og Informasjon og Samordningssentralen (IOSS) i Ruter.

Ressursen skal jobbe med utvikling og forvaltning av web applikasjoner som en del av løsningene i Verktøyteamet. Applikasjonene har både CRUD funksjonalitet og live visning av trafikkstatus i sanntid i for eksempel kart.

Rollen skal også fungere som teamleder for teamet.

Teamleder skal

 • sørge for at teamet leverer effektivt og etter forventningene
 • Sørge for at teamet er godt kjent med felles mål, veikart og leveranser
 • Sørge for godt arbeidsmiljø og trivsel i teamet
 • Ha tett samarbeid med produkteier, løsningsarkitekt og ellers teamet

Verktøyteamet praktiserer DevOps og består av produkteier og ca 6-7 utviklere og en tester.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
 • Generell god arkitekturforståelse
 • Erfaring fra hendelsesdrevet arkitektur med Kafka og Kafka Streams.
 • Erfaring med backend utvikling i Java/Kotlin
 • Erfaring med Docker, Kubernetes og AWS
 • Erfaring med DevOps og CI/CD pipeline (for eksempel Gitlab)
 • Erfaring som teamleder og praktisering av smidige utviklingsmetoder og smidig tankesett
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Moderne datavarehus plattformer som f.eks. Redshift, Testautomasjon
 • JIRA, Confluence
 • Arbeid i DevOps team
 • Personlige egenskaper

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:

 • Sterk samarbeid-og samhandlingsevne
 • Sterk kommunikasjonsevne
 • Er pådriver og skaper teamkultur
 • Er opptatt av kvalitet på leveranser og bidrar med prosesser som legger til rette for det
 • Sterk gjennomføringsevne og leveranse dyktighet
 • Evne til å vurdere langsiktige konsekvenser men levere inkrementelt og smidig (Think big, start small)
 • Skaper klarhet, fjerner hindringer og driver leveranser
 • Strukturert og god evne til å dokumentere

Required skills:
Kafka Java Kotlin AWS Docker Kubernetes

Competence area

Architecture, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.03.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00