Løsningsarkitekt - Digital arbeidsplass

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-10-1523
Published: 2020-10-02

Som tjenesteleverandør til helseforvaltningen tilbyr Norsk Helsenett bl.a. tjenestekategorien Digital arbeidsplass, som inkluderer tjenestene maskinvare, arbeidsflate og bestilling av ekstra utstyr til virksomhetene. Digital arbeidsplass leveres i dag til alle 13 virksomhetene i helseforvaltning, i tillegg til NHN selv. Det er om lag 4500 unike brukere og rundt 6500 maskiner. 

Som grunnlag for tjenestene er NHN er i prosess med å anskaffe en rammeavtale for å dekke om mulig et bredere tjenesteperspektiv enn dagens ulike avtaler kan tilby, bl.a. for kjøp av klienter og skjermer. 

NHN ønsker med dette  

 • en leverandør som kan være en strategisk partner som bidrar til videre digitale transformasjon og tjenesteutvikling. 
 • å effektivisere og profesjonalisere tjenesten gjennom for eksempel bedre livsløpshåndtering. 
 • en avtale som gir oss mulighet til å sikre standardisering og stabil drift over tid (lengre løpetid)
 • en avtale som gir oss en gevinstrealisering på tjenesten som kan reflekteres gjennom tjenesteprisingen

Bistanden som skal utføres

Innen oppstart i forespurt oppdrag har NHN har gjennomført anskaffelse, og rammeavtale "Strategisk partner innen Digital arbeidsplass" vil være signert og i første fase av implementering.

Det ønskes å leie inn en konsulent til å bistå prosjektet med

 • Teknisk koordinering av prosjektaktiviteter mellom prosjekt, leverandør og linjeorganisasjon
 • Rådgivning i forbindelse med fagområdet arbeidsflate 
 • Løsningsdesign
 • Leveranseplanlegging
 • Koordinering og gjennomføring av ROS-analyser
 • Møteaktivitet og utarbeidelse av dokumentasjon

Innleid ressurs vil arbeide tett med prosjektleder for implementeringsprosjektet, tjenesteansvarlig for Digital arbeidsplass og prosjektet for øvrig. Andre oppgaver innen samme fagområde kan også være aktuelt.

Krav til kompetanse

Tilbudt konsulent må: 

 • ha erfaring og relevante referanser fra tilsvarende oppdrag/leveranser (kontaktinformasjon oppgis)
 • ha gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig. Norsk er arbeidsspråket

Tilbudt konsulent forventes videre å:

 • kunne vise til høy gjennomføringskraft fra referanseprosjekter 
 • kunne vise til erfaring fra helsesektoren og helseforvaltningen
 • kunne vise til erfaring som Løsningsarkitekt
 • være erfaren innenfor Arbeidsflate som fagområde
 • vise til god kompetanse og erfaring på SCCM, App-V og Intune
 • vise til god kompetanse og erfaring på Windows 10, Citrix og applikasjonspakking
 • vise til god kjennskap til autopilot-løsninger
 • ha god kjennskap til komplekse IT-løsninger og infrastruktur
 • ha relevant utdanning
 • være strukturert og ryddig 

Opsjon på ytterligere forlengelser inntil 12 måneder.

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
SCCM App-V Intune Windows 10 Citrix Applikasjonspakking

Competence area

Architecture, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

80-100%

Startdate

2020-11-30

Enddate

2021-10-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00