Request ID: 20-12-0621
Published: 08.12.2020

Norsk helsenett har behov for en erfaren sikkerhetsarkitekt med god kjennskap til sikkerhet i DevOps prosesser og teknisk design av sikkerhetsløsninger både 'on-premises' og i sky.

Oppgaver:

 • Bearbeide krav og behov til sikkerhet og kommunisere dette til utviklingsteamene
 • Utarbeide arkitekturmodeller og løsningsspesifikasjoner basert på krav
 • Bistå med forbedring av sikker utviklingsprosess
 • Kvalitetssikre løsningen som utvikles mhp. sikkerhet
 • Bistå testteamet med testing av sikkerhetskrav
 • Samarbeide med sikkerhetsleder for gjennomføring av risikovurdering og oppfølgning av sikkerhetskrav
 • Foreslå sikkerhetstiltak ved risiko- og avvikshåndtering
 • Inngå i prosjektets arkitekturteam
 • Ved behov bistå prosjekt- og programledelsen med øvrige oppgaver i programmet  

Absolutte krav (kvalifikasjonskrav):

 • Konsulenten må ha erfaring med sikkerhetsarbeid som sikkerhetsarkitekt eller lignende roller og helst fra større utviklingsprosjekter
 • Konsulenten må ha god kunnskap om krav fra NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet
 • Konsulenten må ha god kompetanse i og erfaring med Docker teknologi
 • Konsulenten må ha erfaring fra arbeid i DevOps utviklingsmetodikk og helst DevSecOps
 • Konsulenten må ha erfaring fra arbeid med etablering av sikkerhetsløsninger i sky (primært MS Azure, sekundært Amazon AWS)
 • Konsulenten må ha god kunnskap om grunnleggende sikkerhetsstandarder, herunder ISO 27001 og ISO 27002
 • Konsulenten må være trygg språklig og ha gode samarbeidsevner
 • Konsulenten må ha evne til å forme skisser og beskrivelser av løsninger, der dokumentasjonen kan være kompleks eller mangelfull

Evalueringskrav:

 • Konsulenten bør ha høyere akademisk utdanning på universitets-/høgskolenivå
 • Konsulenten bør ha minst 5 års erfaring med sikkerhetsarbeid
 • Konsulenten bør ha erfaring med å spesifisere mtp. å utvikle IT-løsninger, samt erfaring med teknisk og funksjonell dokumentasjon
 • Konsulenten bør ha god kunnskap om sikkerhetskrav i OWASP ASVS (Application Security Verification Standard) og OWASP CSVC (Container Security Verification Standard)
 • Konsulenten bør ha erfaring fra helsesektoren
 • Konsulenten bør ha god kunnskap om krav fra Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Docker DevOps ISO 27001 ISO 27002

Competence area

Architecture, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

18.01.2021

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00