Request ID: 20-03-4022
Published: 20.03.2020

Formål med avtalen er å sikre programmet støtte til å oppnå:

Tilrettelegging av en standardisert semantikk og syntax for informasjon generert i offentlige anskaffelser. Informasjonen skal kunne gjenbrukes på tvers av løsninger for Konkurransegjennomføring, Kvalifisering, Bestilling, Faktura, Betaling, samt Innsyn- og arkiv. Informasjonen skal dokumenteres i et informasjonsbibliotek, p.t. i excel. datakatalog i henhold til skal vurderes.

Kravspesifikasjon

Programmet har behov for bistand i arbeidet med å:

 • Vurdere og beskrive implikasjoner for utvikling av nye EHF for konkurransegjennomføring som gis av
 1. Technical files fra Publication Office for nye eForms,
 2. eProc Ontology fra Publication Office og
 3. arbeidet med ny datamodell for ESPD og eCertis i regi av DG Grow EU.
 • Etablere ny PEPPOL BIS 3.0 for ESPD, herunder delta i internasjonalt arbeid relevant for formatet
 • Utvikle og oppdatere EHF for eBevis og eventuelt eCertis
 • Utvikle standarddokumenter knyttet til kunngjøring av konkurranse
 • Vurdere hvordan informasjonsutveksling med eksterne registre med proprietære format kan gjennomføres
 • Utvikle en domenespesifikk ontologi for fagområdet dokumentasjonsforvaltning innen offentlige anskaffelser
 • Utvikle intern kompetanse på format, ontologi, klasser og teknisk representasjon av forretningsmessig innhold.

Krav til kompetanse og erfaring

God kunnskap om:

 • W3c XML standarder
 • Metodikk for eksisterende dokumentasjon av EHF og BIS
 • PEPPOL eDelivery og andre metoder for transport av data
 • Enterprise architecture
 • Open Contracting Data Standard (OCDS)

Kunnskap om:

 • Forretningsflyt og krav til dokumentasjon innen fagområdet offentlige anskaffelser
 • Nasjonal digitaliseringsstrategi og Digitaliseringsdirektoratets veileder «Orden i eget hus»

Evne til å:

 • Kommunisere på tvers av fagområder
 • Kommunisere godt, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk. 

Nivå: Minst 5 års arbeidserfaring

Start: ASAP
 
Varighet: 31.12.2020
Opsjon: 6 måneder
Omfang: 100%
Lokasjon: Oslo
Språk: Norsk og engelsk
 
Ved søknad trenger vi CV som er skrev fra vedlagt mal, En kort oppgaveforståelse og beskrivelse av hvorfor tilbudt personell er egnet til å utføre bistanden. (max 1 A4-side), samt pris og 2-3 referanser.

Required skills:
W3c XML standarder Enterprise architecture Open Contracting Data Standard (OCDS)

Desired skills:
PEPPOL eDelivery

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk og engelsk

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Apply before

24.03.2020

Apply ASAP
Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00