Løsningsarkitekter til Helse prosjekter

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-05-1225
Published: 07.05.2020

Bistanden som skal utføres

NHN har behov for to løsningsarkitekter med ønsket oppstart 25.05.2020 (Løsningsarkitekt 1) og 03.08.2020 (Løsningsarkitekt 2).

Som løsningsarkitekt jobber man tett med NHN sine fagressurser for etablering og implementering av løsninger for våre kunder. Som løsningsarkitekt vil du jobbe i prosjekt, og være en pådriver for å etablere løsningsarkitektur ut fra hensynet til brukervennlighet, sikkerhet, forvaltning og drift.

Løsningsarkitekten vil jobbe i kundeprosjekt med oppgaver innen infrastruktur, domenearkitektur, arbeidsflate, AD, Microsoft Office 365, Exchange, Samhandling og aksessløsninger til fagapplikasjoner.

Krav til kompetanse

  • Som løsningsarkitekt kreves det at personene forstår det tekniske i tillegg til det funksjonelle og klarer å sette dette sammen i en form av løsningen.
  • Teknisk kompetanse og erfaring som løsningsarkitekt
  • Inneha rollen som Teknisk ansvarlig i Kundeprosjekt og rådgi prosjektleder og styringsgruppe
  • Helhetsforståelse og evnen til å designe enkle bruker-, forvaltning- og driftsvennlige- løsninger
  • Erfaring med å jobbe i prosjekt og samarbeide med ulike fagmiljøer
  • Erfaring med implementering og migreringsoppgaver
  •  Erfaring med bakke- og skyløsninger
  •  Vise til erfaring, gjerne dokumentert, fra prosjekt til forvaltning / drift / linje
  • Tydelig i kommunikasjon både muntlig og skriftlig
  • Teknisk kompetanse innen spesielt Microsoft Windows-sfæren og erfaring for implementering av infrastruktur, domenearkitektur, arbeidsflate, Active Directory, Office 365, Exchange, samhandling og aksessløsninger

 En generell god grunnkompetanse innen integrasjoner og generell "driftsarkitektur" er essensielt. 

Start: 25.05.2020 (Løsningsarkitekt 1) 03.08 2020 (Løsningsarkitekt 2)
Varighet: 6 måneder fra oppstartsdato
Opsjon:  6 måneder

Required skills:
Driftsarkitektur Domenearkitektur Design Domenearkitektur Windows kompetanse Infrastruktur Office 365 Active Directory

Desired skills:
Aksessløsninger Linje

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.05.2020

Enddate

03.02.2021

Option to prolong

Languages

Engelsk og Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Scala utvikler

Request ID: 20-11-1948 Published: 2020-11-26

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene. Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen som docker-konteinere.‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎ Alt orkestreres......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00

Prosjektleder

Request ID: 20-11-3040 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en prosjektleder. Tilbudte ressurser må ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid med ulike interessenter med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. Kandidatene må......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00