Løsningsarkitekt prosessforbedring

Log in or register to apply
Request ID: 20-07-1828
Published: 2020-07-16
Apply before: ASAP
Share:

 

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten.

Informasjonsstyring i NRK:

Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid.

For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk.

Prosjektet har to parallelle oppgaver:

1. Å innføre et overordnet rammeverk for informasjonsstyring
               Rammeverk for informasjonsstyring skal være en integrert del av virksomhetsstyringen.

2. Delta i mindre tiltak for å forbedre håndteringen av informasjon og dokumentasjon i utvalgte deler av NRKs verdikjede                     Når det skal utvikles rutiner og verktøy vil det være nødvendig å involvere sluttbrukere, prosesseksperter,                           prosesseiere og ledere knyttet til den utvalgte prosessen. 

Prosjektets begrunnelse:

Prosjektet skal gjennomføres slik at hver arbeidspakke er en selvstendig leveranse som tas i bruk når den er klar. Dette øker muligheten for at NRK lærer raskt ved å ta i bruk nye rutiner og metoder umiddelbart.

Forventet nytte av prosjektet er blant annet:

 • NRK frigjør tid til inneholdsutvikling
 • NRK har forbedret styringsevne
 • Redusert risiko (operasjonell, regulatorisk og omdømme)

Oppgavene skal utføres et tverrfaglig samspill mellom ulike kompetansemiljø, IKT-løsninger og prosedyrer/praksis. Viktige roller er: virksomhets- og informasjonsarkitekter, applikasjonsforvalter, applikasjonseksperter, tjenesteeier, informasjonssikkerhetsleder, juridisk (ikke uttømmende liste). 

Prosjektet er strategisk forankret i Organisasjonsdivisjonen, og utføres i regi Dokumentarkivet.

Oppdragsbeskrivelse 

Dokumentarkivet har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som kan utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeidelse av teknisk design og implementering av ulike typer løsninger på Microsofts plattform. 

Eksempel på løsninger kan være utvikling av webgrensesnitt, enkelt integrasjonsarbeid, utvikling av arbeidsflyter, informasjonsmodeller, tekniske spesifikasjoner, eller løsninger for søk og gjenfinning av ulike typer informasjon. Arbeidsoppgavene kan også inkludere samordning, strukturering og tilpasning av andre digitale samhandlingsplattformer og verktøy.

Konsulenten må forstå strategiske målsetninger og prinsipper for god informasjonsstyring, og bidra med innsikt i brukeratferd og teknisk kompetanse.

Konsulenten vil jobbe i team, sammen med prosjektets øvrige kjernegruppe, og i tett dialog med ulike brukergrupper i hele organisasjonen. 

Forventet nytte:

Løsningene skal gi bedre brukeropplevelser, og gjennom dette bidra til standardisering av arbeidsoppgaver, lagring og bruk av informasjon, slik at tid og ressurser kan frigjøres til arbeid med NRKs kjerneoppgaver.

Løsningene skal være skalerbare, tilfredsstille kravene til informasjonssikkerhet og å enkle å ta i bruk.

Arbeidsoppgaver:

 • Behov: ansvaret for å omsette behov til praktiske løsninger
 • Kommunikasjon: bidra til å formidle, kvalitetssikre og forankre løsningskonsept til øvrige medlemmer av prosjektet og virksomhetens brukere
 • Utvikling: ansvaret for utvikling, test og teknisk implementering av løsningskonsept i samarbeid med NRKs bruker- og teknologimiljø

Må-krav

 • Løsningsarkitekt må dokumentere ferdigheter og inngående kjennskap til Microsoft 365
 • Løsningsarkitekt må dokumentere praktisk erfaring med teambasert konseptutvikling for brukerrettede og helhetlige tjenester
 • Løsningsarkitekt må ha sertifisering eller annen formalkompetanse innen moderne prosessforbedrings- og utviklingsmetoder – f.eks. lean, agile prosjektmetodikk, design thinking, fasilitering eller lignende
 • Rollen krever gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Rollen krever evnen til å sette «brukeren i sentrum»

Bør-krav

 • Erfaring med informasjonsmodellering og hvordan dette relateres til applikasjonsfunksjonalitet
 • Grunnleggende kjennskap til fagfeltene informasjonsforvaltning og kunnskapsorganisering
 • Evne til å se synergieffekter i applikasjonslandskapet, for eksempel med verktøy som Confluence, Wordpress og Workplace
 • Analytisk og systematisk evne til å skille mellom behov, informasjon og verktøy

Oppdraget har en samlet ramme på 150 timer.

Tjenesten skal i all hovedsak utføres på NRK Marienlyst. Avvik fra dette krever særskilt avtale.

 

NRK ønsker oppstart tirsdag 1.september 2020, med varighet fram til 31.12.2020. Dette bes bekreftet med tilbudet.

 

Required skills:
Microsoft 365 Utviklingsmetoder

Desired skills:
Lean Agile prosjektmetodikk Design thinking Confluence Wordpress Workplace

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

150 hours total

Startdate

2020-09-01

Enddate

2020-12-31

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP