Request ID: 20-12-6518
Published: 18.12.2020

Det er behov for en arkitekt med kompetanse relatert til SNOMED CT og terminologistøtte/-utveksling til delprosjekt forvaltning og IKT-støtte. Konsulenten vil være ansvarlig for å legge til rette for å få skybaserte IKT systemer til å snakke sammen, overføre ontologisk-/(axiom)baserte datadefinisjoner mellom systemer og koordinere mellom ulike organisasjoner og leverandører i økosystemet. 

Vi ønsker en hands-on arkitekt som kan planlegge og sette seg inn i og styre kommunikasjon og bruk av terminologi i og mellom våre løsninger, samt se disse i sammenheng. Eksempler på dette kan kartlegging av kapabiliteter for våre løsninger, forespørsel om ytterligere utvikling, formidle problemstillinger og løsninger mellom forskjellige fagmiljø.

Kommunikasjon og mellommenneskelige engenskaper er viktig. Prosjektet er i en oppstartsfase og skal over i en driftfase, konsulenten skal søtte begge.   

Oppgaver:

 • Vurdere as-is og transisjon/interim løsning. 
 • Lage og fremlegge datamigrerings plan i tråd med vår to-be løsning.
 • Styre oppsett av systemer for å motta data/informasjon fra vår produksjonslinje innenfor terminologi
 • Styre oppsett av systemer for å forvalte data/informasjon fra vår produksjonslinje innenfor terminologi

Krav til kompetanse:

Må-krav

 • Kjennskap til løsningsarkitektur
 • Kjennskap til Elasticsearch
 • Kjennskap til APIer (REST, SOAP)
 • Kjennskap til dataformat som JSON
 • Migrering av data mellom systemer
 • Kunne bruke verktøy som GitHub, Confluence, Jira
 • Kjennskap til skybaserte IT systemer

Bør-krav

 • Kjennskap til SNOMED CT
 • Kjennskap til HL7 FHIR
 • Kjennskap til terminologiservere (F.eks. Snowstorm, SnowOwl, Ontoserver)
 • Kjennskap til API'er til bruk for utveksling av kodeverk og terminologi (f.eks. SNOMED CT), samt bruk av disse i informasjonsmodeller (f.eks. FHIR)
 • Evne til å tegne arkitekturdiagram fordelt på: Informasjon, Systemer og fysiske komponenter
 • Kunnne jobbe kryssfunksjonellt
 • Gode kommunikasjons egenskaper

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser. 

Required skills:
Løsningsarkitektur Elasticsearch REST SOAP JSON GitHub Confluence Jira

Desired skills:
SNOMED CT HL7 FHIR Snowstorm SnowOwl Ontoserver FHIR

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP