Request ID: 20-12-6518
Published: 18.12.2020

Det er behov for en arkitekt med kompetanse relatert til SNOMED CT og terminologistøtte/-utveksling til delprosjekt forvaltning og IKT-støtte. Konsulenten vil være ansvarlig for å legge til rette for å få skybaserte IKT systemer til å snakke sammen, overføre ontologisk-/(axiom)baserte datadefinisjoner mellom systemer og koordinere mellom ulike organisasjoner og leverandører i økosystemet. 

Vi ønsker en hands-on arkitekt som kan planlegge og sette seg inn i og styre kommunikasjon og bruk av terminologi i og mellom våre løsninger, samt se disse i sammenheng. Eksempler på dette kan kartlegging av kapabiliteter for våre løsninger, forespørsel om ytterligere utvikling, formidle problemstillinger og løsninger mellom forskjellige fagmiljø.

Kommunikasjon og mellommenneskelige engenskaper er viktig. Prosjektet er i en oppstartsfase og skal over i en driftfase, konsulenten skal søtte begge.   

Oppgaver:

 • Vurdere as-is og transisjon/interim løsning. 
 • Lage og fremlegge datamigrerings plan i tråd med vår to-be løsning.
 • Styre oppsett av systemer for å motta data/informasjon fra vår produksjonslinje innenfor terminologi
 • Styre oppsett av systemer for å forvalte data/informasjon fra vår produksjonslinje innenfor terminologi

Krav til kompetanse:

Må-krav

 • Kjennskap til løsningsarkitektur
 • Kjennskap til Elasticsearch
 • Kjennskap til APIer (REST, SOAP)
 • Kjennskap til dataformat som JSON
 • Migrering av data mellom systemer
 • Kunne bruke verktøy som GitHub, Confluence, Jira
 • Kjennskap til skybaserte IT systemer

Bør-krav

 • Kjennskap til SNOMED CT
 • Kjennskap til HL7 FHIR
 • Kjennskap til terminologiservere (F.eks. Snowstorm, SnowOwl, Ontoserver)
 • Kjennskap til API'er til bruk for utveksling av kodeverk og terminologi (f.eks. SNOMED CT), samt bruk av disse i informasjonsmodeller (f.eks. FHIR)
 • Evne til å tegne arkitekturdiagram fordelt på: Informasjon, Systemer og fysiske komponenter
 • Kunnne jobbe kryssfunksjonellt
 • Gode kommunikasjons egenskaper

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser. 

Required skills:
Løsningsarkitektur Elasticsearch REST SOAP JSON GitHub Confluence Jira

Desired skills:
SNOMED CT HL7 FHIR Snowstorm SnowOwl Ontoserver FHIR

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Ansible konsulent

Request ID: 22-01-9465 Published: 2022-01-14

NHN er i gang med å etablere en løsning basert på Cisco SD-WAN (Viptela). Teamet som arbeider med dette sitter primært i Tromsø og jobber til daglig med tilknytninger til helsenettet. Løsningen som etableres skal leveres til aktører i hele helsesektoren. Her er det viktig å ende opp med et robust produkt som har kort leveringstid og lav grad av feil. For å oppnå dette vil vi automatisere løsningen i så stor grad som mulig. I Cisco SD-WAN har vi sentrale komponenter (vManage) som administrerer a......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote (Tromsø)
Workload
420hours
Startdate
2022-02-01
Enddate
2022-04-29
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 21-01-2022 11:00

Samfunnsmedisiner - TISK

Request ID: 22-01-6775 Published: 2022-01-14

Helsedirektoratet har hatt en betydelig økning i arbeidsbyrden i forbindelse med den løpende håndteringen av Covid-19 pandemien. Konsulenten skal delta i smittevernteamet som jobber med løpende utredning og beslutninger rundt Covid-19 relaterte problemstillinger, spesielt med TISK (Testing, Isolasjon, Sporing, Karantene) arbeid. Det innebærer å møte en stor mengde daglige henvendelser som krever raske svar på komplekse medisinske og smittevernfaglige problemstillinger. En stor del av spørsmålen......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-02-14
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-01-2022 11:00