Request ID: 20-12-6524
Published: 18.12.2020

Vi søker en meget erfaren løsningsarkitekt med praktisk erfaring i å etablere, videreutvikle og transformere løsningsarkitektur basert på strukturerte metoder, rammeverk og teknologier. Rollen vil ha en sentral og utfordrende rolle i tett samarbeid med andre arkitekter, domeneansvarlige, teamledere og utviklere. Løsningsarkitekten vil rapportere teamleder, og vil i det daglige jobbe tett med teamleder, produkteier og resten av RuterSalg-teamet.

Med hovedfokus på migrering av løsninger fra gammel til ny plattform vil det være viktig at ressursen evner å sette seg godt inn i teamets produktportefølje slik den foreligger i dag, forretningsbehov og nasjonale løsninger og føringer for billettering for å kunne gjøre gode vurderinger av nødvendige endringer, tilpasninger og nyutvikling.

Eksempler på arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Delta i tett dialog med forretning og IT for å skape en felles forståelse av krav og brukerhistorier
 • På grunnlag av forretningskrav utarbeide løsningsarkitektur basert på prinsipper og føringer fra arkitektur rammeverket og den overordnede IT-arkitekturen
 • Være ansvarlig for tekniskløsningsdesign og drive prosessene rundt dette
 • Foreslå, analysere og vurdere ulike løsningsforslag og anbefale løsninger som ivaretar forretningsbehov, arkitektur prinsipper, sikkerhet o.l.
 • Sikre at samspillet med andre løsninger internt i Ruter (f.eks. kundesenter, faktura, datavarehus) og eksternt hos samarbeidspartnere (f.eks. Entur) blir ivaretatt ved gjennomføring av endringer, videreutvikling og utvikling av nye tjenester
 • Oppdatere dokumentasjon av løsningen ved endringer og videreutvikling, samt ut arbeide dokumentasjon ved utvikling av nye tjenester
 • Bistå teamet i valg av teknologi innenfor rammene av Ruters digitale plattform
 • Bistå teamet i spesifisering, estimering og utredningsoppgaver
 • Delta i arbeidet med å videreutvikle Ruters sentrale løsningsarkitektur

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Høyere teknisk utdannelse
 • Dokumentert erfaring som løsningsarkitekt i tilsvarende roller
 • God arkitekturforståelse
 • Meget god forretningsforståelse
 • Meget god teknisk forståelse
 • Erfaring med streaming, mikrotjenester og hendelsesbasert arkitektur
 • Erfaring med asynkron kommunikasjon med Kafka og Kafka Streams
 • Kjennskap til Public cloud teknologier i AWS, Azure e.l.
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
 • Skandinavisk(norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Virksomhetsarkitektur rammeverket TOGAF
 • KompleksIT-arkitekturog-infrastruktur
 • Kjennskap til AVRO
 • Kjennskap til Docker og Kubernetes
 • Nasjonal Ordre database (NOD) og oppbygning av tilhørende tjenester
 • IT-løsninger på Android plattform og NFC-teknologi
 • Utprøving og evaluering av standard og spesialtilpasset hardware (mobiltelefoner, nettbrett,
 • kortlesere, printere m.m.)
 • Kjennskap til Git, Confluence og Jira
 • Kjennskap til Ruters IT-arkitektur og tjeneste-API
 • Database teknologier, både relasjons databaser og dokumentdatabaser

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til: 

 • Transport - og kollektivsektoren
 • Løsninger for salg og betaling

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape dialog og samspill på tvers i organisasjonen
 • Evne til å sette seg raskt og godt inn i nye domener og løsninger
 • God til å kommunisere både skriftlig og muntlig til interessenter på alle nivå.
 • Strukturert og analytisk og har god evne til ådokumentere
 • Ryddig og nøyaktig
 • Evne til å skape klarhet og drive leveranser
 • Arbeider strategis og resultatorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og komme med konstruktive anbefalinger

Ruter legger vekt på å finne best egnet ressurs til oppdraget og er derfor fleksible med oppstartstidspunkt.

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

31.10.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00