Request ID: 20-12-6947
Published: 21.12.2020

DFØ og Kulturdepartementet (KUD) har etablert et felles prosjekt «Digitilskudd» som skal utvikle en IT-løsning som skal gi oversikt over statlige tilskudd til frivillig organisasjoner. Tilskuddsløsningen skal omfatte innsamling av tilskuddsdata fra statlige tilskuddsforvaltere og en nettside hvor informasjon om statlige tilskuddsordninger, tildelinger av midler og annen relevant informasjon om tilskudd blir tilgjengelig og søkbart for de ulike brukergruppene. 

Løsningen som utvikles skal i første omgang omfatte statlige tilskudd til frivillig sektor, men planen er å videreutvikle løsningen til å omfatte alle statlige tilskudd.

For mer om prosjekte se Prosjektet Digitilskudd - DFØ (dfo.no)

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet er en videreføring av anbefalt tiltak A i utredning om digitale fellesløsninger på tilskuddsområdet. Denne og andre utredninger peker på at tilskuddsområdet kan forenkles og effektiviseres ved hjelp av digitale fellesløsninger. For å få til dette mener vi at vi må begynne med å få på plass grunnleggende infrastruktur og informasjon på tilskuddsområdet, som f.eks. et tilskuddsregister med en tilhørende nettside med oversikt over tilskuddsordninger og enkeltstående. Dette er et første skritt som kan gi store gevinster for både søkere og tilskuddsforvaltere. 

Konkrete oppgaver vil være:

Ansvarlig for at arkitekturen er i tråd med nasjonale føringer. Bistå produkteier med involvering av interne og eksterne parter, roadmap etc. Utarbeide løsningsforslag, omsette IT-strategi og målbilder til konkrete krav og retningslinjer.

Kvalifikasjoner

  • Konsulenten må ha utdannelse på universitets/ høyskolenivå, relevant erfaring og kompetanse kan kompensere for manglende utdanning. 
  • Konsulenten må ha relevant arbeidserfaring som IT-arkitekt fra ett eller flere prosjekter med gode resultater. 
  • Konsulenten må ha god kjennskap til prinsipper for IT-arkitektur og metodeverk.
  • Konsulenten må ha erfaring fra smidig utvikling, løsningsdesign og arkitekturarbeid.
  • Konsulenten må ha svært gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig.
  • Konsulenten må ha god kjennskap til og erfaring med statlige tilskuddsordninger.
  • Konsulenten må ha erfaring med statlig digitaliseringsprosjekter.

Opsjon på forlengelse ut 2022.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.2021

Enddate

03.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP