Request ID: 21-01-6596
Published: 08.01.2021

Pasientens helsetjeneste gjennom en styrket pasientrolle er en viktig nasjonal helsepolitisk visjon og målsetting. Konkret er samvalg et strategisk innsatsområde med forventinger om styrket kvalitet i behandlingen og økt kompetanse for pasienten. Det fremgår i OBD 2020 til Helse Sør-Øst RHF at pasienter skal involveres i beslutningsprosesser gjennom samvalg og at samvalgsverktøy skal utvikles. Samvalgsverktøy er nettbaserte hjelpemidler som bidrar til at pasient og behandler får informasjon om fordeler, ulemper og nytteeffekt ved ulike behandlingsalternativer. God kvalitet på samvalg vil ha betydning for behandlingens kvalitet og for pasientsikkerheten og samvalgsverktøy kan bidra til dette. Helse Sør-Øst har foreløpig bidratt til innholdet i samvalgsverktøy for brystkreft og hofteartrose som er publisert på helsenorge.no (Utviklet i malen til Universitetssykehuset i Nord- Norge). I tilknytning til forsknings- og innovasjonsarbeid har ulike fagmiljøer og klinikere i Helse Sør- Øst bidratt til å utvikle flere samvalgsverktøy, herunder utvikling av samvalgsverktøy for bipolar lidelse (som nå prøves ut i Sykehuset Innlandet HF i et eget forskningsprosjekt). 

Hovedutfordringen i dag er at Helse Sør-Øst ikke har en egen plattform for utvikling av samvalgsverktøy. Det er besluttet av direktørmøte i sep 2020 at det skal gjennomføres en konseptanalyse med hensikt om å identifisere og formulere krav til en god teknologisk plattform for utvikling av samvalgsverktøy og tilrettelegge for anskaffelse av denne. 

Arbeidsoppgaver 

 • Beskrive nåsituasjon 
 • Identifisere strategiske og taktiske føringer, se om hva som finnes både lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
 • Identifisere trender og hva andre har gjort på området 
 • Beskrive alternative løsninger som vil understøtte det konseptuelle forslaget 
 • Gjennomføre GAP analyse 
 • Sikre at forslagene er i samsvar med andre initiativer og konsepter 
 • Identifisere standarder og teknologier som kan tas i bruk for å understøtte konseptforlaget 
 • Utvikle konseptuell arkitektur som grunnlag for videre beslutningen 

Konseptarbeidet skal ende i et prosjektforslag med kost/nytte vurdering og faseplan som en BP2 beslutning. 

Kompetansekrav 

 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde 
 • God forståelse av sammenhengen mellom organisasjon, arbeidsprosesser, informasjon og teknologi 

Kompetansønsker 

 • Kunnskap om ulike teknologiplattformer for utvikling av samvalgsverktøy 
 • Kjennskap til prosjekt- og porteføljemetodikk i Helse Sør-Øst eller tilsvarende 

Ønske om erfaring 

 • Erfaring med gjennomføringer av konseptutredninger 
 • Erfaring fra gruppe- og teamledelse.

 Ønskede egenskaper 

 • Analytisk og systematisk 
 • Er i stand til å samarbeide og kommunisere med representanter fra kjernevirksomhet og IKT 
 • Svært god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne 
 • Selvstendig med stor arbeidskapasitet. 

Ved søknad trenger vi CV fylt inn mal (Maks 2 sider), samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2021

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00