Request ID: 21-01-6596
Published: 08.01.2021

Pasientens helsetjeneste gjennom en styrket pasientrolle er en viktig nasjonal helsepolitisk visjon og målsetting. Konkret er samvalg et strategisk innsatsområde med forventinger om styrket kvalitet i behandlingen og økt kompetanse for pasienten. Det fremgår i OBD 2020 til Helse Sør-Øst RHF at pasienter skal involveres i beslutningsprosesser gjennom samvalg og at samvalgsverktøy skal utvikles. Samvalgsverktøy er nettbaserte hjelpemidler som bidrar til at pasient og behandler får informasjon om fordeler, ulemper og nytteeffekt ved ulike behandlingsalternativer. God kvalitet på samvalg vil ha betydning for behandlingens kvalitet og for pasientsikkerheten og samvalgsverktøy kan bidra til dette. Helse Sør-Øst har foreløpig bidratt til innholdet i samvalgsverktøy for brystkreft og hofteartrose som er publisert på helsenorge.no (Utviklet i malen til Universitetssykehuset i Nord- Norge). I tilknytning til forsknings- og innovasjonsarbeid har ulike fagmiljøer og klinikere i Helse Sør- Øst bidratt til å utvikle flere samvalgsverktøy, herunder utvikling av samvalgsverktøy for bipolar lidelse (som nå prøves ut i Sykehuset Innlandet HF i et eget forskningsprosjekt). 

Hovedutfordringen i dag er at Helse Sør-Øst ikke har en egen plattform for utvikling av samvalgsverktøy. Det er besluttet av direktørmøte i sep 2020 at det skal gjennomføres en konseptanalyse med hensikt om å identifisere og formulere krav til en god teknologisk plattform for utvikling av samvalgsverktøy og tilrettelegge for anskaffelse av denne. 

Arbeidsoppgaver 

 • Beskrive nåsituasjon 
 • Identifisere strategiske og taktiske føringer, se om hva som finnes både lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
 • Identifisere trender og hva andre har gjort på området 
 • Beskrive alternative løsninger som vil understøtte det konseptuelle forslaget 
 • Gjennomføre GAP analyse 
 • Sikre at forslagene er i samsvar med andre initiativer og konsepter 
 • Identifisere standarder og teknologier som kan tas i bruk for å understøtte konseptforlaget 
 • Utvikle konseptuell arkitektur som grunnlag for videre beslutningen 

Konseptarbeidet skal ende i et prosjektforslag med kost/nytte vurdering og faseplan som en BP2 beslutning. 

Kompetansekrav 

 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde 
 • God forståelse av sammenhengen mellom organisasjon, arbeidsprosesser, informasjon og teknologi 

Kompetansønsker 

 • Kunnskap om ulike teknologiplattformer for utvikling av samvalgsverktøy 
 • Kjennskap til prosjekt- og porteføljemetodikk i Helse Sør-Øst eller tilsvarende 

Ønske om erfaring 

 • Erfaring med gjennomføringer av konseptutredninger 
 • Erfaring fra gruppe- og teamledelse.

 Ønskede egenskaper 

 • Analytisk og systematisk 
 • Er i stand til å samarbeide og kommunisere med representanter fra kjernevirksomhet og IKT 
 • Svært god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne 
 • Selvstendig med stor arbeidskapasitet. 

Ved søknad trenger vi CV fylt inn mal (Maks 2 sider), samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.01.2021

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP