Hovedarkitekt for Produksjonsplatformen

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-07-3599
Published: 16.07.2021

NRKs produksjonsløsninger for lyd og bilde er under kontinuerlig utvikling. Parallelt med dette pågår det et teknologiskifte fra dedikerte kringkastingsløsninger til å ta i bruk teknologi fra IT-bransjen.

NRK skal flytte hovedkontor fra Marienlyst til Normannsløkka i løpet av 5-7 år. Det er rimelig å anta at det nye mediehuset vil ha en IP-basert produksjons-infrastruktur. For å tilpasse organisasjonen til den nye virkeligheten, er det vedtatt å fornye produksjonsplattformen i dagens hovedkontor på Marienlyst. Dette handler bl.a. om å etablere en IP-basert produksjonsinfrastruktur, etablere nye, IP-baserte produksjonsfasiliteter, oppdatere eksisterende produksjonsfasiliteter til IP, samt å ta i bruk skytjenester der dette er mulig.

Anbefalinger fra markedet og fra andre mediehus internasjonalt er at NRK bør søke å etablere en felles, teknisk produksjonsplattform som alle produksjonssystemer bygges på. Denne plattformen må designes på en slik måte at den er robust, fleksibel og skalerbar, at den er i tråd med de til enhver tid gjeldende krav til sikkerhet, stabilitet, kontinuerlig drift og vedlikehold, samtidig som den gir gode og tydelige forutsetninger og rammer for utvikling av teknologiparken i NRK.

NRK har i dag en teknologiportefølje som bærer preg av å være bygd på toppen av tidligere teknologi gjennom en årrekke. På grunn av dette vil man finne arbeidsflyter som er basert på vaner som går et halvt århundre bakover i tid. Slike produksjonsmåter gir ikke nødvendigvis mening med dagens teknologi. Når ny produksjonsplattform skal etableres, er det viktig å vurdere på nytt hvordan systemer er bygd opp, hvordan arbeidsflyter kobler dem sammen og hvordan brukerne bruker systemene.

NRK produserer innhold på mange plattformer – TV, radio og nett, forhåndsprodusert og direkte. Vi produserer på alle våre distriktskontorer, så vel som ute på sett til dramaproduksjoner, direkte fra debattprogrammer, og fra store flerkamera idretts- og kulturarrangementer. Disse produksjonsmetodene stiller ekstreme krav til båndbredde, latency, oppetid og redundans i et nettverk. Pakketap er direkte synbart og hørbart for publikum. Dette nettverket må forvaltes slik at all data kommer seg dit det skal umiddelbart. Dataene må lagres og tilgjengeliggjøres i de hundrevis av systemene vi bruker for å produsere innhold. Disse systemene må i sin tur være etablert på en produksjonsplattform som er både rask, robust og redundant. Å forstå kompleksiteten av innholdsproduksjon, kravene til ytelse, teknologi og arbeidsflyt blir avgjørende for å lykkes i jobben.

Erfaringene fra mediahus som har vært gjennom en slik teknologitransformasjon, viser at den nye teknologien gir større fleksibilitet, men at den også medfører økt kompleksitet. Det handler blant annet om sentralisering av teknologi (økt fysisk avstand mellom menneske og maskin), økt bruk av fjernproduksjon, software-definerte nettverk, lagringsarkitektur, virtualisering, prioritering og optimalsering av ulike IT-tjenester osv. Bruk av IP som mediatransportbærer er også ung og tildels uprøvd teknologi, som også gjør utviklingsarbeid mer utfordrende. 

Hovedarkitekten kommer til å være en av hovedaktørene for å sikre at NRK er klare til å flytte inn i nytt bygg. Arbeidsformen mellom arkitekten og de etablerte teknologimiljøene kommer til å være et tett samarbeid, hvor man må søke å lande gode beslutninger basert på brede innspill.

Stillingen

Hovedarkitekten for produksjonsplattformen blir en del av teamet "Teknisk planlegging og arkitektur" som inngår i prosjektet "Modernisering av produksjonsplattformen". Dette prosjektet har fått i oppgave å lage en plan for – og sikre gjennomføring av – en modernisering av produksjonsplattformen, slik at NRK både tar i bruk ny teknologi for å sikre skalerbarhet og dekker morgendagens produksjonsbehov, samt gjør det enklere å gjennomføre flytteprosesser.

"Teknisk planlegging og arkitektur» består av et knippe spesialister innenfor noen gitte kjerneområder – teknologi- og nettverksarkitektur, tjenestedesign og IT-sikkerhet, blant annet – som i tett samarbeid med de etablerte teknologimiljøene skal definere rammer, prinsipper og standarder for produksjonsplattformen og sikre at disse er i tråd med NRK overordnete ambisjoner og krav, og samtidig sikre at disse er gjennomførbare og blir gjennomført.

Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for å utvikle det overordnete designet av produksjonsplattformen, og dokumentere og forankre dette.
 • Definere designprinsipper og ta arkitekturvalg på vegne av Teknologiavdelingen, og sikre at systemer som onboardes er i tråd med overordnete krav til sikkerhet, stabilitet, kontinuerlig drift og vedlikehold, samtidig som den gir gode og tydelige forutsetninger og rammer for utvikling av teknologiparken i NRK
 • Sammen med arkitektkollegaer og andre relevante samarbeidspartnere sikre at NRK har en plattform som gjør oss i stand til å tilby de riktige verktøyene til brukerne
 • Bidra til å innføre et moderne tankesett og vokabular, samt gode arbeidsrutiner i teknologimoderniseringen 
 • Påse at teknologimiljøene i NRK har gode arbeidsforhold til å teste og produksjonssette ny teknologi raskt og smertefritt
 • Bistå med din kompetanse for å hjelpe teknologimiljøene med å forstå valg og verdier, og bidra til at veien til plattformen er oppnåelig og ønskelig
 • Belyse områder med forbedringspotensialer og legge til rette for og bidra til at tiltak blir gjennomført

Ferdigheter

 • Sterke problemløsningsferdigheter, evne til kritisk tenkning og være detaljorienter
 • Sterke analytiske og kvantitative ferdigheter
 • Sterke ferdigheter i konfliktløsning
 • Sterk kunnskap om UX-designprinsipper, brukersentriske forskningsmetoder og beste praksis
 • Evne til å administrere flere prosjekter samtidig
 • Evne til å jobbe med tverrfunksjonelle team
 • Evne til å tilpasse seg raskt til endrede prioriteringer i et smidig arbeidsmiljø
 • Evne til å skape gode relasjoner, samarbeid og forståelse mellom mennesketyper og kompetanseområder

Kompetanse

 • Organisatorisk kunnskapsrik, med evnen til å navigere i organisasjonspolitikk
 • Evne til å artikulere nye ideer og konsepter til tekniske og ikke-tekniske målgrupper
 • Evne til å forstå det langsiktige ("det store bildet") og kortsiktige perspektiver
 • Evne til å oversette fremtidige forretningsfunksjoner og krav til krav til løsningsarkitektur
 • Evne til å foreslå og estimere den økonomiske effekten av løsningsarkitekturalternativer
 • Evne til å arbeide kreativt og analytisk for å løse forretningsproblemer og foreslå løsninger
 • Evne til raskt å forstå funksjonene og mulighetene til ny teknologi

Egenskaper

 • Betrodd og respektert som en tankeleder som kan påvirke og overtale bedrifts- og IT-ledere og IT-utviklingsteam
 • Teknologinøytral, forblir objektiv mot enhver spesifikk teknologi eller leverandørvalg, og er mer interessert i resultater enn personlige preferanser
 • Viser intellektuell nysgjerrighet og integritet
 • Motivert og drevet av å oppnå langsiktige forretningsresultater
 • Evne til å jobbe effektivt i et teammiljø og lede tverrfunksjonelle team

 

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Program Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-0168 Published: 2022-09-27

For our customer in the energy industry, we are searcing for a Program Manager. The customer has strong growth ambitions and operates in a dynamic market environment. Reaching the ambitions requires us to maintain, adapt, and constantly improve to stay competitive. One of the key prioritised areas for the customer to strengthen is referred to as the trading and origination (T&O) platform. Support functions (SF) serve all Front Office (FO) deals and support various geographies and product lines......

Competence area
Management for hire, Project management
Location
Lysaker
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP

Funksjonell Løsningsarkitekt

Request ID: 22-09-0514 Published: 2022-09-27

IMDi tar i bruk digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, effektivisere tjenester og løsninger, skape gevinst, engasjere ansatte og drive fram nye tjenester. IMDi har en digital utviklingsportefølje hvor flere prosjekter har behov for arkitekturkompetanse og kapasitet. BehovIMDi har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitekturen og sikre realisering av målbildearkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsseksjonen i IM......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-11-01
Enddate
2023-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-10-2022 10:00