Løsningsarkitekt

Log in or register to apply
Request ID: 22-07-1494
Published: 01.07.2022
Apply before: 29.08.2022 10:00
Share:

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav.

Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig oppfølging og forbedring av arkitekturen.

Ønsket ressurs er løsningsarkitekt med god oversikt over hvordan moderne IT-løsninger for komplekse forretningssystemer bør bygges. Ressursen er mer en generalist enn utvikler og tekniske arkitekt, og har evne til å sette seg inn i forretningssidens behov og kan binde sammen forretningssidens krav med de IT tekniske løsningene.

Bistanden omfatter følgende ytelser (ikke uttømmende):

 • Utarbeide løsningsforslag for systemarkitektur på programvare-nivå, herunder beskrivelser av hvordan ansvaret mellom tjenester skal fordeles, hvordan tjenester skal spille sammen ved bruk av orkestrering, melding- og hendelseskøer, samt vurdere behov for hyllevareløsninger og hvordan en slik løsning kan fungere i en mikrotjenestebasert arkitektur.
 • Delta i arbeidet med utarbeidelse av systemarkitektur-artefakter, og kvalitetssikring av disse
 • Bistå i arbeid med å definere og utarbeide brukerhistorier
 • Utarbeide forslag til oppbygging av tjenester og applikasjoner innenfor avgrensede domener
 • Vurdere og velge teknologi for de enkelte tjenestene
 • Lede/delta i arbeid med vurdering av hyllevareløsninger

Krav til kompetanse
Minimumskrav som kunder ønsker kompetanse innen

 • Tilbudt ressurs vil være løsningsarkitekt som skal levere løsningsbeskrivelse til et eller flere utviklingsteam og samtidig delta i et tversgående arkitekturteam sammen med interne og andre eksterne ressurser. Det forutsettes god evne til å etablere og opprettholde gode relasjoner innad i prosjektet. Det forventes også at innleid konsulent deler kompetanse med prosjektdeltakerne.
 • Tilbudt personell har meget god kompetanse og erfaring innen moderne IT arkitektur, herunder bruk av prinsipper og mønstre fra domenedrevet design for å realisere komplekse og distribuerte forretningsløsninger.
 • Tilbudt personell har meget god kompetanse og erfaring innen bygging av IT systemer for store offentlige etater, eller tilsvarende løsninger innen privat næring.
 • Tilbudt personell har meget god kompetanse og erfaring innen mikrotjenestebasert arkitektur, og hvordan komplekse og distribuerte systemer kan bygges vha mikrotjenester, samt hvordan transaksjonshåndtering, feilhåndtering, logging og overvåking løses i slike systemer.
 • Tilbudt personell har programmeringserfaring med hovedtyngde inne Java teknologier.
 • Tilbudt personell har meget god kompetanse og erfaring i forhold til å kunne gjøre gode løsningsvalg for de enkelte tjenestene, herunder valg av databaseteknologi, bruk av javarammeverk som Spring, bruk av køtjenester som JMS og Kafka, fordeling av ansvar mellom mikrotjenester og hvordan tjenestene skal kunne spille sammen via ulike typer grensesnitt, som SOAP eller REST.
 • Tilbudt personell har meget god kompetanse og erfaring med løsninger for datadelingstjenester og datavarehus, samt hvordan API for konsumenter tilknyttet slike tjenester skal designes og konstrueres, herunder også API management.
 • Tilbudt personell har meget god erfaring med bruk av Elastic search for å realisere høyytelse tilgjengeliggjøringstjenester og søketjenester for store volum av datalager og med sammensatte data.
 • Tilbudt personell har meget god kompetanse og erfaring i forhold til å beskrive IT-arkitektur og utarbeide grunnlag for IT-utviklere.
 • Tilbudt personell har god kjennskap til moderne PaaS løsninger, f.eks Kubernetes basert plattformer, og hvordan en slik plattform kan benyttes for løsninger med et komplekst applikasjonslandskap.
 • Tilbudt personell har god kjennskap til og erfaring med UML for modellering, samt bruk av verktøyer som Enterprise Architect eller tilsvarende.
 • Tilbudt personell har god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Tilbudt personell har minimum 3 års relevant utdanning fra høgskole/universitet (informasjonsteknologi) (senior konsulent).
 • Tilbudt personell har formalkompetanse innen arkitekturarbeid.
 • Tilbudt personell har god kompetanse om arkitekturrammeverk, fortrinnsvis TOGAF.
Attached document(s):
Leverandørens Besvarelse
Apply

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.09.2022

Enddate

15.09.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00