Request ID: 23-08-1221
Published: 16.08.2023

For vår kunde i helsesektoren søker vi en funksjonell arkitekt
Et av områdene divisjon innbygger i NHN har ansvar for er Helsenorge, innbyggers inngang til offentlige helsetjenester på nett. Helsenorge videreutvikles løpende, med konsolidering av eksisterende tjenester og innføring av nye, og vi har nå behov for ekspertise innen funksjonell arkitektur for å bistå dette arbeidet. Vi trenger en funksjonelt ansvarlig i et av våre produktorienterte løsningsteam. En funksjonelt ansvarlig hos oss har oversikt og kontroll over funksjonalitet i sitt løsningsområde slik at vi leverer riktig funksjonalitet, god kvalitet og forbedrer løsningsområdet fortløpende.

Som funksjonelt ansvarlig i team, vil arbeidsoppgavene dine blant annet innebære å:

 • Detaljere funksjonell løsning og klargjøre oppgaver til utvikling i samarbeid med tverrfaglig løsningsteam
 • Sørge for at funksjonalitet som skal utvikles er forstått av utviklingsteamet
 • Svare ut henvendelser knyttet til funksjonell løsning for ditt løsningsområde
 • Sørge for at funksjonalitet som skal utvikles og forvaltes iht forretningsmessige behov

Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver underveis i utførelsen av bistanden. Kunden kan også benytte konsulenten i andre tilsvarende prosjekter dersom Kunden anser dette hensiktsmessig.

Bistanden skal utføres i Oslo. Konsulenten må være tilgjengelig for å jobbe fra Kundens lokaler i Oslo, men det vil være mulighet for noe arbeid fra hjemmekontor. Kunden dekker ikke reisekostnader til Kundens lokaler.

Absolutte krav

 • Tilbudte konsulent må ha relevant utdannelse innen design, på høyskole-/universitetsnivå (minimum bachelornivå), eller lang (over 10 år) relevant erfaring.
 • Tilbudte konsulent må ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring som funksjonell arkitekt.
 • Tilbudte konsulent må ha erfaring og/eller forståelse for universell utforming og tilgjengelighetskrav. 
 • Tilbudte konsulent må ha god kunnskap og erfaring med modellerings- og spesifikasjonsarbeid for digitale løsninger, gjerne tilpasset et smidig utviklingsløp.
 • Tilbudte konsulenten må ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.

Evalueringskrav

 • Tilbudte konsulent bør ha bruker- og systemforståelse og evne til å se sammenhenger mellom brukerbehov, system og fag. 
 • Tilbudte konsulent bør ha et analytisk tankesett med evne til å dokumentere funksjonalitet og testbehov presist og detaljert.
 • Tilbudte konsulent bør ha erfaring med å forvalte og prioritere teamets produktkø, inkludert koordinere utviklingsaktiviteter mellom team og prosjekter.
 • Tilbudte konsulent bør ha erfaring med utforming av leveranser/spesifikasjoner i samarbeid med andre fagressurser (f.eks. produkteier, front-ender eller designer).
 • Tilbudte konsulent bør ha erfaring med Azure-devops.
 • Tilbudte konsulent bør ha god forståelse av aktørbildet i helsesektoren, og erfaring med arbeid med e-helseløsninger
 • Tilbudte konsulent bør ha et stort engasjement for oppdraget, sitt fagfelt og teamutvikling.
 • Tilbudte konsulent må være tilgjengelig i tid for oppstart, varighet og opsjon.

Required skills:
Funksjonell arkitekt. Universell utforming Digitale løsninger

Desired skills:
Azure

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

01.09.2023

Enddate

31.12.2023

Apply before

28.08.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00