Request ID: 23-08-1221
Published: 16.08.2023

For vår kunde i helsesektoren søker vi en funksjonell arkitekt
Et av områdene divisjon innbygger i NHN har ansvar for er Helsenorge, innbyggers inngang til offentlige helsetjenester på nett. Helsenorge videreutvikles løpende, med konsolidering av eksisterende tjenester og innføring av nye, og vi har nå behov for ekspertise innen funksjonell arkitektur for å bistå dette arbeidet. Vi trenger en funksjonelt ansvarlig i et av våre produktorienterte løsningsteam. En funksjonelt ansvarlig hos oss har oversikt og kontroll over funksjonalitet i sitt løsningsområde slik at vi leverer riktig funksjonalitet, god kvalitet og forbedrer løsningsområdet fortløpende.

Som funksjonelt ansvarlig i team, vil arbeidsoppgavene dine blant annet innebære å:

 • Detaljere funksjonell løsning og klargjøre oppgaver til utvikling i samarbeid med tverrfaglig løsningsteam
 • Sørge for at funksjonalitet som skal utvikles er forstått av utviklingsteamet
 • Svare ut henvendelser knyttet til funksjonell løsning for ditt løsningsområde
 • Sørge for at funksjonalitet som skal utvikles og forvaltes iht forretningsmessige behov

Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver underveis i utførelsen av bistanden. Kunden kan også benytte konsulenten i andre tilsvarende prosjekter dersom Kunden anser dette hensiktsmessig.

Bistanden skal utføres i Oslo. Konsulenten må være tilgjengelig for å jobbe fra Kundens lokaler i Oslo, men det vil være mulighet for noe arbeid fra hjemmekontor. Kunden dekker ikke reisekostnader til Kundens lokaler.

Absolutte krav

 • Tilbudte konsulent må ha relevant utdannelse innen design, på høyskole-/universitetsnivå (minimum bachelornivå), eller lang (over 10 år) relevant erfaring.
 • Tilbudte konsulent må ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring som funksjonell arkitekt.
 • Tilbudte konsulent må ha erfaring og/eller forståelse for universell utforming og tilgjengelighetskrav. 
 • Tilbudte konsulent må ha god kunnskap og erfaring med modellerings- og spesifikasjonsarbeid for digitale løsninger, gjerne tilpasset et smidig utviklingsløp.
 • Tilbudte konsulenten må ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.

Evalueringskrav

 • Tilbudte konsulent bør ha bruker- og systemforståelse og evne til å se sammenhenger mellom brukerbehov, system og fag. 
 • Tilbudte konsulent bør ha et analytisk tankesett med evne til å dokumentere funksjonalitet og testbehov presist og detaljert.
 • Tilbudte konsulent bør ha erfaring med å forvalte og prioritere teamets produktkø, inkludert koordinere utviklingsaktiviteter mellom team og prosjekter.
 • Tilbudte konsulent bør ha erfaring med utforming av leveranser/spesifikasjoner i samarbeid med andre fagressurser (f.eks. produkteier, front-ender eller designer).
 • Tilbudte konsulent bør ha erfaring med Azure-devops.
 • Tilbudte konsulent bør ha god forståelse av aktørbildet i helsesektoren, og erfaring med arbeid med e-helseløsninger
 • Tilbudte konsulent bør ha et stort engasjement for oppdraget, sitt fagfelt og teamutvikling.
 • Tilbudte konsulent må være tilgjengelig i tid for oppstart, varighet og opsjon.

Required skills:
Funksjonell arkitekt. Universell utforming Digitale løsninger

Desired skills:
Azure

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

01.09.2023

Enddate

31.12.2023

Apply before

28.08.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00