Request ID: 23-08-8566
Published: 09.08.2023

Ruter søker etter en erfaren virksomhetsarkitekt som evner å omsette forretningsbehov til digitale tiltak gjennom tett samarbeid med autonome tverrfaglige produktteam. Som virksomhetsarkitekt i Ruter AS har du et spesielt ansvar for å følge opp og sikre at verdibidragene fra leveranseteamene er i mest mulig samsvar med virksomhetens overordnede mål og strategier. Som virksomhetsarkitekt i Ruter er du del av et stort og faglig sterkt team med andre virksomhetsarkitekter, informasjonsarkitekter og domenearkitekter som for øyeblikket er organisert som et eget fagmiljø. Vi søker etter en virksomhetsarkitekt som er glad i faglige utfordringer, god på relasjonsbygging, er teknisk dyktig og trives med å se helhet, konsekvenser og muligheter. Du må ha evne til å analysere komplekse problemer, bryte dem ned i mindre deler og identifisere sentrale faktorer og sammenhenger.

Ruter søker etter en fulltidsressurs med virksomhetsarkitekt som profil.

Vedkommende vil inngå i samme fagmiljø (enhet) som Ruter sine arkitekter (virksomhetsarkitekt, domenearkitekt og informasjonsarkitekt). Mesteparten av arbeidet på daglig basis vil foregå utenfor fagmiljøet, i nært samarbeid med øvrige enheter i Ruter, som strategi og bærekraft, virksomhetsstyring og produktutvikling. Arbeidet vil bestå i alt fra strategisk rådgivning til kartlegging av prosesser og informasjonsflyt.

Vedkommende vil også bidra inn mot omorganiseringsarbeidet i Ruter etter behov fra ledelsen. Mye av dette arbeidet vil bestå i koordineringog oppfølging av aktiviteter på tvers av tverrfaglige miljø i Ruter.

Om rollen og arbeidsoppgaver

 • Jobbe sammen med øvrige arkitekter for å utvikle Ruter.
 • Arbeide med en helhetlig forståelse for hvordan teknologi, mennesker og prosesser kan samarbeide på tvers av enheter og fagmiljø i Ruter. Mye av dette arbeidet består blant annet i å bistå virksomheten i kartlegging av informasjonsflyt og arbeidsprosesser.
 • Være en sentral bidragsyter i utarbeidelsen av et strategisk veikart som skal synliggjøre den røde tråden mellom operative gjøremål og virksomhetens målbilde.
 • Legge føringer for virksomhetens systemportefølje og sørge for at virksomhetsperspektivet ivaretas i løsningene som utvikles og anskaffes.
 • Drive endringsinitiativer og bidra til å skape en kultur for samarbeid og åpenhet på tvers av enheter og fagmiljø i Ruter.
 • Ruter er for tiden i en omorganiseringsprosess, der man har som mål om å etablere et omforent Ruter som skal sikre en effektiv samhandling med våre samarbeidspartnere og en helhetlig sømløs kundeopplevelse for innbyggerne. Som en del av dette arbeidet, så ser vi også på muligheten for å etablere en egen profesjonell enhet for digital tjenesteutvikling som skal sikre at fremtidige digitale tjenester ikke bare skal komme Ruter til gode, men også øvrige kollektivselskap i det nettverket som hittil har vært kjent som Kollektivkameratene. Som virksomhetsarkitekt i Ruter vil du være en viktig bidragsyter inn mot dette omorganiseringsarbeidet. Her kan det dreie seg om alt fra å koordinere samarbeid på tvers av enheter og fagmiljø til utarbeidelse av konsepter og løsningsforslag.

Krav til kompetanse

 • Minst 3 års erfaring fra smidige produktutviklingsmiljøer
 • Minst 3 års erfaring fra enten virksomhetsarkitektur eller prosessarkitektur
 • Minst 3 års erfaring med å operasjonalisere visjon og strategi i en digital virksomhet
 • Minst 3 års erfaring med modelleringsspråk som BPMN og Archimate
 • Minst 3 års erfaring med arkitekturrammeverk som TOGAF.

Det er en fordel at kandidaten har følgende kompetanse:

 • Fordel om du har erfaring med datasentrisk arkitektur og sanntidsprosesser 
 • Fordel om du har kjennskap til Data Governance og Data Mesh
 • Fordel om du er TOGAF sertifisert

Required skills:
virksomhetsarkitektur TOGAF produktutviklingsmiljøer prosessarkitektur Archimate

Desired skills:
Data Mesh Data Governance

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

28.08.2023

Enddate

31.12.2023

Apply before

16.08.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00