2x Løsningsarkitekter til prosjekt BRsys

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-02-3542
Published: 08.02.2024

Brønnøysundregistrene har behov for å sikre at BRsys-prosjektet og andre tilknyttede prosjekter har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i forbindelse med videreutvikling og drift av den tekniske plattformen for registertjenester.

Nærmere beskrivelse av oppdraget
I forbindelse med pågående utvikling av ny registerplattform ved Brønnøysundregistrene er det nødvendig å styrke arkitekturarbeidet.

Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre arkitekturressurser, slik at utviklerteamene får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig oppfølging og forbedring av arkitekturen gjennom en gitt fase i prosjektet. 

Løsningsarkitektene skal ha god oversikt over hvordan moderne IT-løsninger for komplekse forretningssystemer bør bygges. De skal være generalister mer enn utviklere og tekniske arkitekter, og ha god oversikt over forretningssidens behov. Videre skal de ha evne til å binde sammen forretningssidens krav med de IT tekniske løsningene. 

Løsningsarkitektene skal også kunne delta i et tversgående arkitekturteam sammen med interne og andre eksterne ressurser. Vi forutsetter at løsningsarkitektene har god evne til å etablere og opprettholde gode relasjoner innad i prosjektet. Vi forventer også at løsningsarkitektene deler kompetanse med prosjektdeltakerne. 

Løsningene våre er hovedsakelig basert på Java og Spring-rammeverket for backend, mens frontend er utviklet med Javascript/Typescript og React. Vi har implementert en moderne IT-arkitektur med fokus på modularisering og bruk av mikrotjenester, og vi bruker en PaaS-løsning fra Red Hat, OpenShift (on-premises) som er bygd på Kubernetes.

Saksbehandlingsplattformen vår omfatter både frontend- og backend-systemer. Vi bruker PostgreSQL som vår relasjonsdatabase og Elasticsearch for å bygge avanserte søkeløsninger. I tillegg benytter vi JMS og Kafka for effektiv datastrømming, mens SOAP og REST er våre standardgrensesnitt. Tjenestene våre orkestreres ved bruk av kø-håndtering, og vi benytter Camunda prosessmotor for å effektivisere prosessene. Red Hat Decision Manager er vår sentrale regelmotor, som spiller en kritisk rolle i utførelsen av forretningsregler i saksbehandlingsprosessen.

Plattformen skal utvides til også å tilby tilgjengeliggjøring av registerdata via API og oppslagstjenester for sluttbrukere på brreg.no

Vårt applikasjonslandskap er omfattende og komplekst, derfor er det avgjørende med erfaring innen løsningsarkitektur for distribuerte systemer, samt kompetanse innen API design, transaksjons- og feilhåndtering og hvordan applikasjoner sikres i et slikt landskap.

Roller:

  • Løsningsarkitekt innen domenet Kontroll og registrering (KTR)
  • Løsningsarkitekt innen domenet Tilgjengeliggjøring og kontroll (TLG)

De to rollene har litt forskjellig kompetanseprofil, og det ligger derfor ved to kravmatrise for hver av rollene.

Arbeidsoppgaver

  • Utføre utredning og analyse av forretningsmessige behov  
  • Definere arkitektur og designe systemer som tilfredsstiller krav ut fra behovene  
  • Utarbeide arkitektur artefakter og spesifikasjoner som grunnlag for utviklingsteam  
  • Følge opp utviklingsteam og kvalitetssikre at systemer bygges i hht. definert arkitektur  
  • Bidra i tverrgående arkitekturarbeid for å oppdatere og vedlikeholde referansearkitektur 
  • Ved behov skal konsulenten også kunne bistå i andre satsninger, prosjekter eller oppgaver ved Brønnøysundregistrene.

Arbeidssted:
Arbeidssted skal være i Brønnøysundregistrenes lokaler i Brønnøysund og konsulentens eget arbeidssted eller hjemmekontor. Dersom det er tilgjengelig kapasitet på Brønnøysundregistrenes lokaler i Oslo, har konsulenten anledning til å benytte seg av dette.

Det vil være behov for totalt ca. 20 reiser til Brønnøysund i avtaleperioden (12 måneder) à 3-4 dager. Hvis avtalen blir forlenget, estimerer vi at det maksimalt vil bli behov for ytterligere 16 reiser à 3-4 dager pr. periode à 12 måneder.

Vi gjør oppmerksom på at innenfor de 20 reisene det første året, vil det være et økt behov for tilstedeværelse i Brønnøysund i de første 2-3 månedene på grunn av onboardingsaktiviteter og opparbeiding av domenekunnskap til forretningsområdene og tilhørende systemer.

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

15.04.2024

Enddate

15.04.2025

Apply before

17.02.2024

Deadline for compliance

27.03.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00