ETL-utvikler Datavarehus

Log in or register to apply
Request ID: 20-07-9879
Published: 2020-07-10
Apply before: ASAP
Share:

Ruter har behov en til to konsulent(er) til forvaltningsenheten av Datavarehuset hos Ruter som skal bistå med forvaltning og utviklingsoppgaver ved bruk av verktøyene BODS, SQL Server og Power BI.

Om oppdraget

Datavarehuset i Ruter består av sammenstilte data fra flere kilder og er en kilde til uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften. Ressursene skal bistå i utvikling av og forvaltning av denne løsningen.

Datavarehuset er kilden til styringsrapportering og månedlig oppfølging i tillegg til generell daglig rapportering i enhetene. Rapportering foretas i Powerpivot kubeløsning, rapportering i Power BI og ved SQL Server spørringer.

Om rollen og arbeidsoppgaver

I tillegg til forvaltnings- og utviklingsoppgaver vil konsulentene også bistå i analyser, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner, dokumentasjon, testplanlegging og testbistand. Oppgavene vil være av større og mindre art, og strekke seg fra feilretting til endringsleveranser og større utviklingsoppgaver. Konsulenten vil jobbe med daglig forvaltning av datavarehuset i form av utvikling i BODS og MS SQL.

Eksempel på arbeidsoppgaver kan være:

 • Utvikling eller endring av eksisterende ETL kode i BODS
 • Implementering av endringer eller nyutvikling på SQL Server
 • Test av data
 • Analysering av nye innmeldte behov
 • Forvaltning Utvikling av nye kuber innen Powerpivot kube

Ruter beveger seg mot ny dataarkitektur hvor datastreaming og stream analytics er i fokus. Oppdraget kan derfor også innbefatte analyser for Datavarehuset i sammenheng med ny teknologi. Konsulentene vil rapportere ukentlig til systemansvarlig på Datavarehus. Vi ønsker roller som fyller sin beskrivelse i sin helhet. Se ellers ønskede kvalifikasjoner nedenfor.

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
 • Minimum 2 års erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
 • Dypt gående kjennskap med ETL-verktøy og erfaring med bruk av BODS
 • Programmerings kompetanse innenfor MSSQL
 • Kompetanse på Power BI
 • Utvikling erfaring på Powerpivotkube 
 • Erfaring med noe cloud datavarehus (f.eks. Snowflake, Amazon Red shift eller noe annen)
 • Erfaring fra utvikling og implementering av datavarehus og rapporteringsløsninger, inkludert
 • utarbeidelse av dokumentasjon og testplanlegging.
 • Kunne forene forretnings forståelse med bred teknisk kunnskap igjennom føring av analyser.
 • Generell kildeanalyse, testplanlegging og Datavarehus design
 • Ivareta dataintegritet og-kvalitet ved ny utvikling og løpende forbedringer
 • Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige
 • språklige barrierer.
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11,Engelsk minimumnivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Overvåkning i Management Console
 • SAPCMC
 • Design av univers (Information Design Tool)
 • SQLServer og Database design
 • Kjennskap til stream processering / data streaming og stream analytics med bruk av open source teknologi.

 

Required skills:
BODS MS SQL Power BI Powerpivotkube Cloud datavarehus

Desired skills:
SAP CMC Information Design Tool SQL Server Database design Stream analytics

Apply

Competence area

Data warehouse and BI, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-09-01

Enddate

2021-08-15

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP