Request ID: 22-01-5242
Published: 11.01.2022

Analyseavdelingen i Ruter søker etter en ressurs som har analysekompetanse på inntekts-/prisanalyser i et kollektivmarked i endring. Ressursen skal bidra på ulike ad hoc oppgaver knyttet til for eksempel utredningsoppdrag fra Ruters interne avdelinger eller fra våre eiere Oslo kommune og Viken fylkeskommune knyttet til endringer i prisprodukter.

Konsulenten skal støtte analyseavdelingen i daglige oppgaver knyttet til inntekter og priser i en periode der kapasiteten er lavere grunnet flere ansettelsesprosesser som ikke er ferdigstilt.

Billettinntektene utgjør i et normalår om lag halvparten av Ruters totale inntekter, og er avgjørende for å videreutvikle mobilitetstilbudet i Oslo og Viken. Ruters billetter og priser er også et sentralt virkemiddel for å gjøre tilbudet attraktivt og tilgjengelig for alle. Innbyggerne ønsker mer fleksible billettprodukter tilpasset deres reisehverdag og behov, og muligheten for å kombinere kollektivtransport med andre mobilitetsløsninger enkelt og sømløst. Utvikling av billettproduktporteføljen er derfor en sentral satsing for Ruter.

Arbeidsoppgaver vil være å:

 • beregne og analysere effekter av prisendringer på inntektene
 • beregne og analysere effekten av pris- og produktendringer på andre områder som
 • etterspørselen etter kollektivreiser, effekt på bilreiser og andre mobiltetsformer
 • beregne og analysere effekten av nye, foreslåtte tjenester
 • oppdatere prognoser
 • tilrettelegging av datagrunnlag til modellanalyser
 • gjennomføre lønnsomhetsanalyser
 • videreutvikle verktøy og modeller for analyse av billettinntekter og effekter
 • bistå på andre analyseoppgaver i avdelingen ved behov

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Minimum fem års arbeidserfaring med å omgjøre data til innsikt
 • Minimum fem års arbeidserfaring i daglig avansert bruk av Excel
 • Minimum fem års arbeidserfaring i daglig bruk av en eller flere analyseverktøy som SQL, SPSS, R og Power BI
 • Minimum tre års erfaring med analyser knyttet til pris eller inntekter
 • 5 års høyere utdanning på masternivå innen økonomi, realfag eller samfunnsfag
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere skriftlig og muntlig uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2
 • Kunne forene forretningsforståelse med meget god tall- og analyseforståelse

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Norsk kollektivtransportbransje
 • Personlige egenskaper
 • Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:
 • Strukturert, kvalitetsbevisst og nøyaktig
 • Trives med formidling av innsikt og er opptatt av å kommunisere komplekse analyser på en
 • forståelig måte
 • Motiveres av å dykke ned i komplekse problemstillinger og datakilder
 • Initiativrik og nysgjerrig, trives med å samarbeide med kollegaer med andre fagbakgrunner

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Excel SQL SPSS Power BI

Competence area

Data warehouse and BI, Economy

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00