Maskinlæring - Digitale tjenester

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-07-1946
Published: 27.07.2022

Ruter ønsker en til to konsulenter til avdelingen Digitale Tjenester – Data Science (DT-DS) som skal ha ansvar for å arbeide med data science-utvikling, maskinlæring, arkitektur og big data infrastruktur. Konsulenten vil inngå som en del av ressursbanken til DT-DS.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Konsulenten vil bistå i analyser, modellering, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner og implementering av Maskinlære på datakilder som data lakes, S3 buckets, databaser og Big Data -plattformen.

Eksempel på arbeidsoppgaver:

 • Utvikling, design og monitorering av maskinlæring modeller.
 • Design robust data og maskinlæring pipelines.
 • Utvikling, endring og feilretting av kode i Python, SQL og Terraform.
 • Implementering av endringer eller nyutvikling med å bruke maskinlæring, dyp læring etc.
 • Test av data kvalitet.
 • Utvikler dashboards ve bruk av PowerBI eller AWS QuickSight.
 • Analyse av nye innmeldte behov

Ruter beveger seg mot ny dataarkitektur hvor datastreaming og stream analytics er i fokus. Oppdraget kan derfor også innbefatte analyser for datavarehuset i sammenheng med ny teknologi.

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
 • Dokumentert erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
 • Infrastrukturkompetanse:
  • Docker
  • Bash scripting
  • Cloud services (AWS)
  • Model deployment og testing
  • Infrastruktur som kode (Terraform)
  • Gitlab CI/CD.
 • Maskinlæringkompetanse:
  • Dyptgående kjennskap til Maskinlæring eller deep learning
  • Modelltrening og hyperparameter tuning
  • Data cleaning og wrangling
  • Erfaring med bruk av Maskinlæring for time-series forecasting og anbefalingssystemer,
  • Erfaring med bruk av Pandas,Kjennskap med Scikitlearn.
 • Utviklingskompetanse:
  • Dyptgående kjennskap med Python, SQL
  • General programmeringskompetanse (e.g Java, C++, C# eller noe annen)
  • Kjennskap til microservices arkitektur
  • Web services og REST services.
 • Analytics-kompetance:
  • Math (Calculus and Linear algebra)
  • Statistics (Regression, Anova)
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11 Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • GreatExpectations
 • Apache Kafka
 • Kubernetes
 • Linux OS.
 • Tensor Flow eller PyTorch
 • AWS Sagemaker
 • Generell kildeanalyse, testplanlegging og kilde design
 • Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
 • Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data
 • DataBricks/Snowflake

Required skills:
Infrastruktur Maskinlæring Analytics

Competence area

Data warehouse and BI, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.08.2022

Enddate

31.07.2022

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00