Kunstig Intelligens & Digitalisering

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-04-7026
Published: 22.04.2020

Statens vegvesen har behov for å innhente kunnskap og erfaringer gjort innenfor digitalisering og kunstig intelligens for transport. Dette skal bidra til å utvikle transportsystemet, skape mer bærekraftig, sikker og effektiv mobilitet og næringsutvikling.

Aktiviteten skal gjøre Statens vegvesen i stand til å håndtere den teknologiske utviklingen på en god måte. Det gjelder kompetanseheving i etaten for kunstig intelligens og digitalisering. Statens vegvesen som nasjonal transportmyndighet har behov for å inneha kompetanse knyttet til utvikling av teknologi, dette spesielt i forhold til regulatorrollen som Statens vegvesen skal ha. Arbeidet skal også legge til rette for utvikling av regelverk tilknyttet fagområdet.

Kunden har behov for å sette retning innenfor områdene digitalisering og ITS, herunder også dataeierskap, kunstig intelligens og automatisert transport. Det spesifiseres at vi er interessert i digitalisering og kunstig intelligens knyttet til transportområdet.

Kundens behov

Det skal utarbeides to erfarings-/sluttrapporter for oppdraget. En tilknyttet fagområdet kunstig intelligens og en tilknyttet digitalisering. Deler av arbeidet vil foregå i diskusjon med Kunden. Her vil det være en fordel med erfaring fra ledelse av utredningsprosjekt. 

Rapporten for digitalisering skal hjelpe Kunden å sette retning og mål for videre arbeid. Dette vil være et viktig innspill til myndighetsrollen som Kunden har. Rapporten skal være et verktøy for videre arbeid med roller og ansvar innen blant annet dataeierskap, automatisert transport og kunstig intelligens. 

Rapporten for kunstig intelligens skal inneholde en kartlegging av Kundens og transportsektorens mulighetsrom innen dette området, og bidra til kompetanseheving hos Kunden. Det bes også om en oversikt over tiltak Kunden må vurdere.

I den utstrekning Kunden ønsker det skal Konsulenten også delta i andre relaterte aktiviteter.

Kunden søker konsulent(er) som har:

  • Solid erfaring og kompetanse med smidig gjennomføring av store prosjekter 
  • Erfaring og kompetanse innenfor ITS-aktiviteter
  • Erfaring med kunnskapsoverføring i store organisasjoner
  • God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
  • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner

Required skills:
ITS-aktiviteter ITS-arkitektur Kunstig Intelligens Digitalisering

Desired skills:
Offentlig sektor Kjennskap til SVV

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.09.2020

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00