Data Scientist - Maskin learning

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-04-7429
Published: 14.04.2020
Om Oppdraget 
Data Science avdelingen i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform, med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring, data lakes og er ansvarlig for kvalitet og tilgjengelighet av informasjon uttrekk, rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften.
 
Konsulenten vil bistå i analyser, modellering, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner og implementering av Maskinlære eller deep learning på data sources (e.g data lakes, S3 buckets og Big Data plattformen).
 
Eksempel på arbeidsoppgaver:
 
-  Utvikling, endring og feilretting av kode i Python, R, SQL
-  Implementering av endringer eller nyutvikling med å bruke maskinlæring, deep learning etc.
-  Test av data
-  Analysering av nye innmeldte behov
 
Ruter beveger seg mot ny data arkitektur hvor data streaming og stream analytics er i fokus. Oppdraget kan derfor også innbefatte analyser for Datavarehuset i sammenheng med ny teknologi. Vi ønsker roller som fyller sin beskrivelse i sin helhet. Se ellers ønskede kvalifikasjoner nedenfor. 
  
Kompetanse og erfaring: 
Infrastruktur kompetanse:
 • Docker
 • cloud deployment(AWS)
 • GPU eller CPU bruk
 • Model deployment, configuration og tuning. 
Utvikling kompetanse:
 • Dyptgående kjennskap med Python, R, SQL (minst 4 års erfaring)
 • Dyptgående kjennskap med Maskinlæring, deep learning (minst 2 års erfaring) o Kjennskap med Scikitlearn, Tensor Flow eller PyTorch.
 • General programmeringskompetanse (e.g Java, C# eller noe annen)
 • Microservices
 • Webservices og REST services
 • Rammeverk
 • H2O.ai / DataBricks / AutoML
Analytics Kompetance
 • Math (Calculus and Linear algebra)
 • Statistics (Regression, Anova)
 • Generell kildeanalyse, testplanlegging og kilde design
 • Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
 • Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data 

100% ut august / 50% fra september ut desember

Required skills:
Maskinlæring Python R SQL Docker AWS

Desired skills:
Java C# GPU & CPU

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Languages

Scandinavian and English

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00