Request ID: 20-11-1099
Published: 25.11.2020

Vi utvikler Legemiddelregisteret, et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Første del av arbeidet begynner å nærme seg slutten samtidig som arbeid med datavarehus vil tilta. Foruten arbeid med LMR vil konsulenten også bidra inn i andre prosjekter som bl.a. modernisering av SYSVAK og Beredskapsdatabasen.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Minimum 3 års arbeidserfaring erfaring med BI-arkitektur og implementering av datavarehus
 • Minimum 3 års erfaring med bruk av:
  • MS Analysis Services (SSAS)
  • MS SQL Server Integration Services (SSIS)
 • Kan SQL flytende
 • Erfaring med Visual Studio og GIT
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Erfaring med Azure Sql, Azure Data Factory og Azure Devops
 • Erfaring med utvikling i C# på .NET
 • Rapportutvikling ved hjelp av PowerBI eller R
 • SQL Server Reporting Services (SSRS)

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
BI-arkitektur Datavarehus MS Analysis Services (SSAS) MS SQL Server Integration Services (SSIS) Visual Studio GIT

Desired skills:
Azure SQL Azure Data Factory Azure Devops C# .NET PowerBI

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00