Request ID: 21-09-8336
Published: 16.09.2021

NRK har behov for to ulike konsulenter; en DVH-utvikler og en BI-utvikler. Enheten består av to IT-spesialister og to analytikere som sammen med eksterne konsulenter har utviklet all rapportering og dashbords som trengs innenfor økonomi, internhandel og HR/ personal mm. for alle enheter og på alle nivå i bedriften. Tilgjengelig for alle ansatte . I dag har BIT ca. 400 brukere i skyen.

BI-løsningen er ren Oracle arkitektur der alle komponentene i løsningen kjører i sky. Det inkluderer Business Intelligence, ETL, Oracle Analytical Cloud, Autonomous Warehouse Cloud, Oracle Data Integrator, Oracle Object Store.

Samlet bruk av eksterne konsulenter i enheten er normalt ca. 600 timer i året. Kommende 12mnd. vil dette måtte økes for å dekke opp permisjon samt økt utvikling på nye virksomhetsområder. Oppstart er oktober 2021, varighet er fram til 1. juli 2022, med mulig forlengelse.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Fagområde 1: BI-utvikler

Du har høyere utdanning og du har arbeidserfaring med systemer og verktøy tilsvarende det vi bruker: Oracle Business Intelligence Administrator, OBI Report Creation. Vedkommende må kunne bruke Oracle SQL Developer

Fagområde 2 : DVH-utvikler

Har høyere utdanning og har arbeidserfaring med systemer og verktøy tilsvarende det vi bruker: Oracle Database, Oracle Data Integrator. Vedkommende må kunne bruke Oracle SQL Developer og må kjenne godt til hele Oracles skyløsning og delsystemene som inngår i denne.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Oracle Database Oracle SQL Oracle Data Integrator ETL

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.10.2021

Enddate

01.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

Request ID: 21-10-6005 Published: 2021-10-21

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til in......

Competence area
Architecture
Location
Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø
Workload
100%
Startdate
2021-12-01
Enddate
2022-04-01
Can prolong
Languages
Apply before: 03-11-2021 11:00

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 2021-10-20

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til sam......

Competence area
Development, Security
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2021-11-22
Enddate
2022-12-31
Languages
Norsk og Engelsk
Apply before: 02-11-2021 15:00