Request ID: 22-04-4322
Published: 01.04.2022

FHI har innført M365 for sine ansatte og har behov for bistand i forbindelse med å utnytte alle de nye mulighetene som ligger i verktøyet. Vi ønsker å kunne hente inn ressurser ved behov f.eks. til opplæring innen programmer som er tilgjengelig, til bistand i forbindelse med egne prosjekter innen PowerApps/PowerPlattform, til å utnytte PowerBI innen forskjellige områder og til anbefalinger rundt konfigurasjon og oppsett av løsninger med mer. Ved behov i instituttet er det ønskelig at konsulentene også deltar i andre, lignende IT-relaterte aktiviteter.

KRAV TIL KOMPETANSE

Vi ser etter en samarbeidspartner med konsulenter som har grundig kunnskap om mulighetene i Microsoft365, som er serviceinnstilt og løsningsorientert.

Konsulentene må ha god erfaring med å holde workshops, opplæring og ha god kunnskap innen utnyttelse av alle verktøy i Microsoft365.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring

 • Konsulentene må ha meget god kompetanse og erfaring med Microsoft 365, beskriv hvilke deler av M365 konsulentene kjenner best
 • Konsulentene må ha gode kommunikasjonsegenskaper og som har god formidlingsevne både muntlig og skriftlig
 • Konsulentene må ha erfaring i å gjøre vurderinger og anbefale konkrete tiltak
 • Konsulentene må ha kjennskap til brukeradopsjon
 • Konsulentene må ha dokumentert erfaring fra denne type arbeidsoppgaver
 • Konsulentene må ha god erfaring med å strukturere og dokumentere arbeidet
 • Konsulentene må ha god erfaring med å utarbeide og holde kurs og webinarer

Positivt om konsulentene i tillegg har:

 • Konsulentene bør ha erfaring fra komplekse organisasjoner
 • Konsulentene bør ha erfaring med helsedata (fra helsetjenester, helseregistre eller forskning) og IT
 • Konsulentene bør ha erfaring med personvernforordningen (GDPR)
 • Konsulentene bør ha erfaring med innføring av M365

Required skills:
M365

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00