Business Intelligent - Qlik Sense

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-05-2276
Published: 13.05.2022

Fylkeskommunene benytter Business Intelligence verktøyet Qlik Sense for å utarbeide statistikk og analyser av data fra sektoren Utdanning og opplæring. Vigo IKS skal utvide antallet Qlik Sense apper for å dekke fylkeskommunenes ulike behov, og søker konsulentbistand til dette formålet.

Konsulenten deltar i et leveranseteam og skal være den utførende part, dvs.:

 • Bygge Qlik Sense apper med utgangspunkt i bestillinger og i dialog med brukergruppene. Brukergruppene er bestillere som kan forretningslogikken. Konsulentens oppgave blir å finne den beste løsningen både for datamodellering og visualiseringer
 • Appene skal være mulig å innlemme på nettsider og Sharepoint-områder
 • Utvikle visualiseringer (front-end) som er brukervennlige for de ulike målgruppene

Ved behov, skal konsulenten:

 • Bistå i designrådgivning iht. «best – practice», innebygd personvern og universell utforming
 • Bistå i arkitekturdiskusjon for Qlik Sense
 • Bistå med å utvide med flere indikatorer/dimensjoner/måletall
 • Bistå med å sette opp Qlik NPrinting rapporter On Demand
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av produksjonssetting/embedding
 • Bistå i mulighetsog behovsanalyser
 • Bistå med opplæring i Qlik Sense

Krav til kompetanse
Konsulenten skal ha;

 • relevant kompetanse og sertifisering i bruk av Qlik Sense og NPrinting
 • god kompetanse i MS Office 365, og Excel spesielt
 • god kompetanse i innebygd personvern og universell utforming

Det er sterkt ønskelig at konsulenten også har:

 • erfaring med hvordan oppgraderinger påvirker Qlik Sense i miljøer der Qlik er integrert på en nettside
 • erfaring fra tilsvarende oppdrag, helst fra offentlig sektor og tjenesteområdet Opplæring

Dialogbasert utviklingsprosess

Vi jobber dialogbasert og utviklingsprosessen består av flere selvstendige minioppdrag.
Oppdragene består av informasjonsinnhenting, programmering, design, videreutvikling, testing og implementering.
Målsettingen med hver utviklingsprosess er å levere en app som dekker brukergruppas behov på en brukervennlig, stabil og robust måte.

Omfang

Omfanget er usikkert, men vi anslår behovet til å være inntil 60% stilling. Fremdriftsplanen er tentativ og vil justeres underveis i arbeidet. Det er viktig at konsulenten kan tilpasse seg en behovsstyrt utviklingsprosess med omprioriteringer og endringer. Leverandøren står fritt til å tilby et team dersom det er hensiktsmessig at ikke en person dekker alle oppgavene.

Required skills:
Qlik Sense MS Office 365

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.10.2022

Enddate

30.09.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00