Request ID: 23-01-2707
Published: 26.01.2023

Ruter har opprettet et nytt team som heter Passasjertelling. Teamet skal eie både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP). Eksempel på et dataprodukt i dette domene kan være fyllingsgrad i kjøretøy.

Samtidig med anskaffelsen av data ingeniør, kjøres anskaffelser på en applikasjonsutvikler. Disse vil sammen utgjøre teamets tekniske kompetanse og samarbeide med intern produktleder. Løsningene består av en rekke tjenester som behandler ruteplandata og sanntidsdata fra ulike sensorer i kjøretøyene som GPS posisjoner, passasjertellinger, antall kjørt kilometer og miljødata. Oppdatert reiseinformasjon tilgjengeliggjøres via skjermer og høyttalere på kjøretøyene, digitale skilt på holdeplasser, appen og til åpne API-er via Entur. I tillegg brukes dataene for operasjonell trafikkhåndtering, analyseformål, forbedring av kvalitet på tjenestene og for planlegging av mobilitetstilbudet fremover.

Dataplattform og data mesh - prinsipper er under utvikling og teamet vil være en viktig bidragsyter inn i dette, og etableringen av distribuert data management i Ruter.

Om oppdraget i Team Passasjertelling
Teamets hovedoppgaver vil være å samle inn passasjertellingsmeldinger fra buss, trikk og båt og tilgjengeliggjøre disse på RDP i sanntid, samt å gjøre fagseksjonene i stand til å rapportere og analysere på data som fyllingsgrad om bord i kjøretøyene, antall passasjerer på stoppesteder og på ulike linjer. Teamet skal inngå i et økosystem av team som leverer dataprodukter etter data mesh - prinsippet.

Vi ønsker oss en erfaren utvikler med data ingeniør-kompetanse og interesse for data wrangling, strukturering av data og datakvalitet. Teamet skal ha ende til ende-eierskapet over innsamlet data om passasjertellinger. Utvikleren skal først og fremst bygge nye dataprodukter, men også være en bidragsyter i etableringen av det nye teamet. Dette vil si at vedkommende både må være teknisk dyktig og samtidig ha interesse for etablering av rutiner og utviklingsprosesser for dette nye tverrfaglige teamet.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Hovedfokus for data ingeniøren vil være å tilrettelegge data for rapportering og analyse på en dataplattform, med ansvar for data management og de analytiske dataproduktene. Data ingeniøren vil jobbe tett med en applikasjonsutvikler som skal tilgjengeliggjøre passasjertellingsmeldinger i sanntid, og skal i samarbeid løse for eksempel datakvalitetsutfordringer.

Eksempler på oppgaver kan være:

 • Bidra til å bygge en DevSecDataOps-kultur i dette nye teamet
 • Bidra til felles plattformtjenester for alle i Ruter
 • Automasjon av hele produksjonskjeden (ci/cd)
 • Utforme tester, metrikker og målinger for økt kvalitet i leveransen
 • Produkt og livsløptankegang rundt langsiktig verdibidrag
 • Tolke og løse datakvalitetsutfordringer
 • Tilrettelegge store datamengder på en distribuert dataplattform for rapportering og analyse
 • Utvikle dataprodukter etter data mesh - prinsippet

Sentrale forutsetninger
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2
 • Minst fem års erfaring som dataengineer (fulltid, eller tilsvarende fem års fulltid over en ikke-sammenhengende periode)
 • Minimum 3 års høyere utdannelse innen IT (høgskole/universitet)
 • Data management i en analytisk kontekst (datavarehus/BI)
 • Data wrangling, strukturering av data, datamodellering og håndtering av datakvalitet
 • Utvikling av skytjenester (helst i AWS)

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Utforming av datamodeller og datakontrakter
 • Store datamengder i en analytisk kontekst. Prosessering og bruk av SQL
 • Moderne dataplattformer, som snowflake, data bricks osv
 • Behandling av ustrukturerte data (json, avro, parquet)
 • Utvikling i datapipeline- og transformasjonsverktøy (dbt, Informatica, BODS)
 • Utvikling av konteinerbaserte tjenester og orkestrering med Docker og Kubernetes
 • Hendelsesdrevet arkitektur, fortrinnsvis Kafka
 • Tjenester med monitorering, alarmer og metrikker
 • Testdreven utviklingsmetodikk (dbt-tests / great-expectations)
 • Utvikling i Python (eller Kotlin/Java)
 • Utvikling av CI/CD pipeline og prosesser, helst med GitLab, Helm og Helmsman

I tillegg er det positivt at konsulenten har kjennskap til:

 • Komplekse IT-løsninger (enterprise nivå)
 • "Contract first” utvikling, helst i JSON Schema, Avro, OpenAPI og AsyncAPI
 • Analytiske/Statistiske ferdigheter
 • Forretningsforståelse og kundeorientert tilnærming
 • Kollektivtransport-domene og/eller passasjertall

Personlige egenskaper:
Ved referansesjekk vil vi spørre om følgende egenskaper:

 • Selvstendig og selvgående
 • Initiativrik og positiv
 • Gode samarbeidsevner
 • Være analytisk og evner å se helhet
 • Strukturert og ryddig
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Liker å jobbe sammen med andre, er et positivt bidrag til teamet

Required skills:
Dataingeniør AWS Kafka Docker Kubernetes SQL Snowflake Python

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

20.02.2023

Enddate

30.11.2023

Option to prolong

Apply before

03.02.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack utvikler - FINT KONTROLL

Request ID: 23-03-9594 Published: 2023-03-21

Vigo IKS søker etter en systemutvikler med god erfaring innenfor Java, Javascript, HTML og CSS . Hovedoppgaven vil være sammen med resten av teamet, å utvikle en autorisasjonsmodul for FINT KONTROLL løsningen. Løsningen vil være basert på RBAC.Oppgavene vil blant annet bestå iInformasjonsmodeleringDesign og utvikling av funksjonaliteten i løsningen med tilhørende tjenesterDrift av løsningenKrav til kompetanseRelevant erfaring som utvikler, rådgiver, løsningsarkitekt, virksomhetsarkitekt eller in......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-04-13
Enddate
2025-04-15
Can prolong
Languages
Apply before: 10-04-2023 15:01

Anskaffelse av brannmurteknologi - Behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag

Request ID: 23-03-2533 Published: 2023-03-21

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre anskaffelse av brannmurteknologi og har behov for faglig bistand i tilknytning til kartlegging og beskrivelse av behov, kravspesifikasjon samt bistand under evaluering og eventuelle forhandlinger.Nærmere beskrivelse av oppdragetKonsulenten skal fasilitere behovskartlegging og utforming av konkurransegrunnlag, med et spesielt ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Spesifiseringsfasen vil pågå fra månedsskiftet april/mai – juni 2023, evaluering og ev.......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
2023-05-01
Enddate
2023-12-31
Languages
Norsk
Apply before: 29-03-2023 14:00