Request ID: 23-01-3433
Published: 26.01.2023

Ruter har opprettet et nytt team som heter Miljø. Teamet skal eie både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP). Eksempel på et dataprodukt i dette domene kan være temperatur i kjøretøy.

Samtidig med anskaffelsen av data ingeniør, kjøres anskaffelser på en applikasjonsutvikler. Produktlederen og analytikeren er allerede på plass. Teamet vil i første fase være bemannet med konsulenter. Løsningene består av en rekke tjenester som behandler ruteplandata og sanntidsdata fra ulike sensorer i kjøretøyene som GPS posisjoner, passasjertall, antall kjørt kilometer og miljødata. Oppdatert reiseinformasjon tilgjengeliggjøres via skjermer og høyttalere på kjøretøyene, digitale skilt på holdeplasser, appen og til åpne API-er via Entur. I tillegg brukes dataene for operasjonell trafikkhåndtering, analyseformål, forbedring av kvalitet på tjenestene og for planlegging av mobilitetstilbudet fremover.

Dataplattform og data mesh - prinsipper er under utvikling og teamet vil være en viktig bidragsyter inn i dette, og etableringen av distribuert data management i Ruter.

Om oppdraget i Team Miljø
Teamets hovedoppgaver vil være å samle inn IoT-meldinger fra buss, trikk og båt og tilgjengeliggjøre disse på RDP i sanntid, samt å gjøre fagseksjonene i stand til å rapportere og analysere på data om miljø, forbruk og komfort om bord i kjøretøyene. Teamet skal inngå i et økosystem av team som leverer dataprodukter etter data mesh - prinsippet.

Vi ønsker oss en erfaren utvikler med data ingeniør-kompetanse og interesse for data wrangling, strukturering av data og datakvalitet. Teamet skal ha ende til ende-eierskapet over telemetri data som for eksempel drivstoff-forbruk, temperatur og ladestatus. Utvikleren skal først og fremst bygge nye dataprodukter, men også være en bidragsyter i etableringen av det nye teamet. Dette vil si at vedkommende både må være teknisk dyktig og samtidig ha interesse for etablering av rutiner og utviklingsprosesser for dette nye tverrfaglige teamet.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Hovedfokus for data ingeniøren vil være å tilrettelegge data for rapportering og analyse på en dataplattform, med ansvar for data management og de analytiske dataproduktene. Data ingeniøren vil jobbe tett med en applikasjonsutvikler som skal tilgjengeliggjøre IoT-meldinger i sanntid, og skal i samarbeid løse for eksempel datakvalitetsutfordringer.

Eksempler på oppgaver kan være:

 • Bidra til å bygge en DevSecDataOps-kultur i dette nye teamet
 • Bidra til felles plattformtjenester for alle i Ruter
 • Automasjon av hele produksjonskjeden (ci/cd)
 • Utforme tester, metrikker og målinger for økt kvalitet i leveransen
 • Produkt og livsløptankegang rundt langsiktig verdibidrag
 • Tolke og løse datakvalitetsutfordringer
 • Tilrettelegge store datamengder på en distribuert dataplattform for rapportering og analyse
 • Utvikle dataprodukter etter data mesh - prinsippet

Sentrale forutsetninger
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2
 • Minst fem års erfaring som dataengineer (fulltid, eller tilsvarende fem års fulltid over en ikke- sammenhengende periode)
 • Minimum 3 års høyere utdannelse innen IT (høgskole/universitet)
 • Data management i en analytisk kontekst (datavarehus/BI)
 • Data wrangling, strukturering av data, datamodellering og håndtering av datakvalitet
 • Utvikling av skytjenester (helst i AWS)

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Utforming av datamodeller og datakontrakter
 • Store datamengder i en analytisk kontekst. Prosessering og bruk av SQL
 • Moderne dataplattformer, som snowflake, data bricks osv
 • Behandling av ustrukturerte data (json, avro, parquet)
 • Utvikling i datapipeline- og transformasjonsverktøy (dbt, Informatica, BODS)
 • Utvikling av konteinerbaserte tjenester og orkestrering med Docker og Kubernetes
 • Hendelsesdrevet arkitektur, fortrinnsvis Kafka
 • Tjenester med monitorering, alarmer og metrikker
 • Testdreven utviklingsmetodikk (dbt-tests / great-expectations)
 • Utvikling i Python (eller Kotlin/Java)
 • Utvikling av CI/CD pipeline og prosesser, helst med GitLab, Helm og Helmsman

I tillegg er det positivt at konsulenten har kjennskap til:

 • Komplekse IT-løsninger (enterprise nivå)
 • "Contract first” utvikling, helst i JSON Schema, Avro, OpenAPI og AsyncAPI
 • Analytiske/Statistiske ferdigheter
 • Forretningsforståelse og kundeorientert tilnærming
 • Kollektivtransport-domene og/eller miljørapportering

Personlige egenskaper:
Ved referansesjekk vil vi spørre om følgende egenskaper:

 • Selvstendig og selvgående
 • Initiativrik og positiv
 • Gode samarbeidsevner
 • Være analytisk og evner å se helhet
 • Strukturert og ryddig
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Liker å jobbe sammen med andre, er et positivt bidrag til teamet

Required skills:
Dataingeniør AWS Kafka Docker Kubernetes SQL Snowflake Python

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

20.02.2023

Enddate

30.11.2023

Option to prolong

Apply before

03.02.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00