Request ID: 23-08-0187
Published: 16.08.2023

Ruter skal opprette et nytt team som heter Operatørportalen og vi søker etter 1-2 data engineers. Teamet skal eie både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles med operatørene i en selvbetjent løsning. Eksempel på et dataprodukt i dette domene kan være datakvalitet på dataleveranser fra kjøretøy. Teamet vil i oppstartsfasen bestå av techlead, en applikasjonsutvikler, en data engineer og en intern produktleder. Ruters visjon er å skape bærekraftig bevegelsesfrihet i hovedstadsområdet, med en digital og fysisk brukeropplevelse i verdensklasse. Det krever et stort stykke videre arbeid med å behandle plan- og sanntids-data fra våre planleggere og operatører, og omforme dette til treffsikre, sammenhengende kundeopplevelser.

Vi er en viktig samfunnsaktør som bidrar til å gjøre hovedstadsområdet til et attraktivt område å bo, arbeide og feriere i. Daglig foretas det mer enn én million reiser med Ruters tilbud, det tilsvarer 55 % av kollektivtrafikken i Norge. Vi er 300 ansatte, har en omsetning på ca. 10 milliarder og holder til i Oslo sentrum. Ruter eies av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %). Løsningene i tjenesteproduksjonsdomenet består av en rekke tjenester som behandler ruteplandata og sanntidsdata fra ulike sensorer i kjøretøyene som GPS posisjoner, passasjertellinger, antall kjørt kilometer og miljødata. Oppdatert reiseinformasjon tilgjengeliggjøres via skjermer og høyttalere på kjøretøyene, digitale skilt på holdeplasser, appen og til åpne API-er via Entur. I tillegg brukes dataene for operasjonell trafikkhåndtering, analyseformål, forbedring av kvalitet på tjenestene og for planlegging av mobilitetstilbudet fremover.

Dataplattform og data mesh - prinsipper er under utvikling og teamet vil være en viktig bidragsyter inn i dette, og etableringen av distribuert data management i Ruter.

Om oppdraget
Team Operatørportalens hovedoppgave vil være lage en selvbetjent portal for oppfølging av datakvalitet på dataleveranser fra operatørenes kjøretøy. Ved å samle inn SLA meldinger fra andre team på RDP og presentere oppnådd leveransekvalitet for våre operatører i sanntid, samt å gjøre operatørene i stand til selvbetjent og transparent å analysere datagrunnlaget for SLA meldingene. Teamet skal eie beregninger av leveransekvalitet og eventuelle gebyrer. Teamet skal inngå i et økosystem av team som leverer dataprodukter etter data mesh - prinsippet.

Vi ønsker oss erfarne utviklere med data engineering kompetanse med interesse for data wrangling, strukturering av data og datakvalitet. Data engineeren skal først og fremst bygge nye dataprodukter, men også være en bidragsyter i etableringen av det nye teamet. Dette vil si at vedkommende både må være teknisk dyktig og samtidig ha interesse for etablering av rutiner og utviklingsprosesser for dette nye tverrfaglige teamet.

I første omgang er data engineerene tiltenkt å jobbe i tjenesteproduksjonsdomenet, men vil også kunne gå inn i andre oppdrag for Ruter.

Tilbudsforespørsel for konkurranse innen kvalifikasjonsordning

Hovedfokus for data engineeren vil være å tilrettelegge data for rapportering og analyse på en dataplattform, med ansvar for data management og de analytiske dataproduktene. Videre vil arbeidet bestå av å presentere og tilrettelegge dataproduktene i en selvbetjent løsning for operatørene. Data engineeren vil jobbe tett med en applikasjonsutvikler som skal tilgjengeliggjøre SLA meldinger og beregninger i sanntid, og skal i samarbeid løse for eksempel datakvalitetsutfordringer.

Eksempler på oppgaver kan være:

 • Bidra til å bygge en DevSecDataOps-kultur i dette nye teamet
 • Bidra til felles plattformtjenester for alle i Ruter
 • Automasjon av hele produksjonskjeden (ci/cd)
 • Utforme tester, metrikker og målinger for økt kvalitet i leveransen
 • Produkt og livsløptankegang rundt langsiktig verdibidrag
 • Tolke og løse datakvalitetsutfordringer
 • Data wrangling, strukturering av data og data management
 • Tilrettelegge store datamengder på en distribuert dataplattform for rapportering og analyse
 • Utvikle dataprodukter etter data mesh - prinsippet

Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

 • Minst fem års erfaring som utvikler (fulltid, eller tilsvarende fem års fulltid over en ikke- sammenhengende periode)
 • Minimum 3 års høyere utdannelse innen IT (høgskole/universitet)
 • Utvikling på moderne dataplattformer, helst Snowflake
 • Utforming av datamodeller, skjemaer og datakontrakter
 • Data management i en analytisk kontekst (datavarehus/BI)
 • Behandling av semistrukturerte data (json, avro, parquet)
 • Utvikling i datapipeline- og transformasjonsverktøy, helst dbt
 • Utvikling i Python
 • Komplekse spørringer i SQL

Det er en fordel at kandidaten har følgende kompetanse:

 • Erfaring med å jobbe i en produktorganisasjon
 • Hendelsesdrevne løsninger i Kafka
 • Rapporteringsverktøy (PowerBI, Tableau, ol)
 • Utvikling av konteinerbaserte tjenester og orkestrering med Docker og Kubernetes
 • Design og utvikling av CI/CD pipeline og prosesser
 • Forretningsforståelse og kundeorientert tilnærming
 • Data mesh - tankegang
 • Kollektivtransport-domene

Required skills:
Snowflake Datamodeller Datavarehus Python SQL

Desired skills:
Kafka PowerBI

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

11.09.2023

Enddate

31.12.2024

Apply before

23.08.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00