Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-04-4291
Published: 17.04.2024

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, verdiøkende tjenester i kundekanaler, m.m.

TET Digitals Data & Innsikt miljøet er i vekst og vi trenger en talentfull og erfarne maskinlæringsingeniør med på laget som brenner for data og KI drevet innsikt og ønsker å forbedre reiseopplevelsen i Ruters område.

Kandidaten skal ved oppstart inngå i Team Progress som leverer dataprodukter. Team Progress sin hovedoppgave er å levere sanntidsinnsikt om kjøretøyene til Ruter. I all hovedsak å innhente data om hvor kjøretøyene befinner seg til en hver tid, og koble dette opp mot planlagt rute. Teamet jobber med å samle inn data fra sensorer på kjøretøyene gjennom applikasjoner som transformerer og foredler rådataene. Dataene som produseres av Team Progress er kjernedata, som konsumeres av svært mange andre produktteam i TET Digital.

Ved faglig omprioritering og/eller endringer i budsjettsituasjonen, kan konsulenten disponeres av andre team i TET Digital.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Kandidaten vil bistå i analyser, modellering, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner og implementering av data og maskinlærings modeller og pipelines på datakilder som data lakes, Kafka, AWS S3, databaser og Snowflake etter «you build it, you own it, you run it»-tankegang.

Eksempel på arbeidsoppgaver:

 • Utvikle dbt modeller for data transformasjoner og testing av datakvalitet.
 • Designe robust data og maskinlæring pipelines ved bruk av teknologier som dbt, Snowflake og Sagemaker.
 • Utvikling, endring og feilretting av kode i Python, dbt, SQL og Terraform.
 • Utvikling av dashboards ved bruk av Power BI, AWS QuickSight eller Streamlit.
 • Utvikling, design, produksjonssetting og overvåkning av maskinlæring modeller.
 • Analyse av nye innmeldte behov.

Må krav

 • Tre års eller mer høyere utdannelse innen IT, data science eller lignende (Høyskole/Universitet).
 • Fire års eller mer relevant erfaring som maskinlæringsingeniør eller data scientist og erfaring med følgende teknologier (dbt, Snowflake, Python, Pandas og SQL)
 • To års eller mer erfaring med trening, produksjonssetting og overvåking av ML modeller. To års eller mer sammenhengende erfaring (i et prosjekt) med AWS.
 • Tilbudt konsulent kan ikke være et enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap/selskap der innehaver er eneste ansatte i selskapet*
 • *Dersom den tilbudte konsulenten er i prosess for å bli ansatt i et bemanningsforetak eller fast ansatt i en produksjonsbedrift på tilbudstidspunktet, må det fremlegges ansettelsesavtale som dokumenterer at konsulenten vil være ansatt i et bemanningsforetak eller fast ansatt i en produksjonsbedrift senest fra og med oppstartsdatoen for den aktuelle bistand. Ruter forbeholder seg retten til å be om dokumentasjon på ansettelsesforholdet når som helst i avtaleperioden.

Evaluerings krav

 • Dokumentere erfaring med skytjenester (helst AWS)
 • Erfaring med dbt og Snowflake. 
 • Solid erfaring med AWS Sagemaker
 • Erfaring med Python, Pandas og SQL.
 • Erfaring med teknologier som Terraform, Docker, Gitlab CI/CD, Kafka og Kubernetes.
 • Dokumentert erfaring med trening, produksjonssetting og overvåking av ML modeller
 • Erfaring eller kunnskap om dataprodukter ihht data mesh prinsipper og erfaring med å jobbe i produktorienterte datateam
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk svensk/dansk) minimumnivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Konsulentens CV, som ikke skal overskride mer enn 3 sider, limes inn i slutten av «besvarelsesskjemaet» i samme fil.

Required skills:
Python SQL Terraform Power BI AWS

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

10.05.2024

Enddate

31.05.2025

Apply before

28.04.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00