Request ID: 24-04-8935
Published: 17.04.2024

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.

En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester som behandler ruteplandata og sanntidsdata fra ulike sensorer i kjøretøyene som GPS posisjoner, passasjertellinger, antall kjørte kilometer og miljødata. Oppdatert reiseinformasjon tilgjengeliggjøres via skjermer og høyttalere på kjøretøyene, digitale skilt på holdeplasser, i Ruter-appen og til åpne API-er via Entur. I tillegg brukes dataene for operasjonell trafikkhåndtering, analyseformål, måling og forbedring av kvalitet på tjenestene og for planlegging av mobilitetstilbudet fremover.

Dataplattform, data som produkt og distribuert data management prinsipper er under utvikling og data engineers vil være viktige bidragsytere i utviklingen av dette fagområdet i TET Digital.

Om rollen og arbeidsoppgaver
Vi ønsker oss erfarne utviklere med data engineer kompetanse med interesse for data wrangling, strukturering og modellering av data og datakvalitet. Data engineers skal først og fremst bygge dataprodukter, men også bidra med kompetanse innenfor sitt fagområde slik at teamet totalt sett leverer dataprodukter som gir verdi til brukerne og som er enkle å bruke sammen med andre dataprodukter i økosystemet. Dette vil si at vedkommende både må være teknisk dyktig og samtidig ha interesse for etablering og videreutvikling av rutiner og utviklingsprosesser for teamet, produktområdet og TET Digital.

Teamene skal ha ende til ende-eierskapet over data de konsumerer og produserer. Teamet skal inngå i et økosystem av team som leverer data som produkt etter moderne produktutviklingsprosesser.

Hovedfokus for data engineers vil være å bidra til smidig produktvikling i teamet med å tilrettelegge dataprodukter på en dataplattform, med ansvar for datamodellering og data management. Data engineers vil jobbe tett med produktleder, applikasjonsutviklere, analytikere og designere i tverrfaglige team som skal tilgjengeliggjøre multimodale dataprodukter på Kafka, via REST API, gjennom SQL og rapporter eller ved hjelp av maskinlæring, og skal i samarbeid løse for eksempel datakvalitetsutfordringer.

Vi jobber med en moderne techstack der vi bruker blant annet mikrotjenester, Kafka, dbt, Snowflake og AWS-tjenester til å utvikle våre produkter. I første omgang er data engineers tiltenkt å jobbe i produktområde Reise, men vil også kunne gå inn i andre oppdrag for TET Digital.

Må krav

 • Fem år eller mer erfaring som dataingeniør (fulltid, eller tilsvarende fem års fulltid over en ikke-sammenhengende periode) eller med arbeid med data i tett relasjon til utviklingsteam der konsulenten har jobbet med SQL, semistrukturerte data og data management. Det forventes at konsulenten har erfaring med moderne dataplattformer og utvikling i skytjenester.
 • 3 år eller mer høyere utdanning innen IT, Data Science eller lignende. (Universitet/Høyskole).
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2
 • Tilbudt konsulent kan ikke være et enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap/selskap der innehaver er eneste ansatte i selskapet*
  *Dersom den tilbudte konsulenten er i prosess for å bli ansatt i et bemanningsforetak eller fast ansatt i en produksjonsbedrift på tilbudstidspunktet, må det fremlegges ansettelsesavtale som dokumenterer at konsulenten vil være ansatt i et bemanningsforetak eller fast ansatt i en produksjonsbedrift senest fra og med oppstartsdatoen for den aktuelle bistand. Ruter forbeholder seg retten til å be om dokumentasjon på ansettelsesforholdet når som helst i avtaleperioden.

Evaluerings krav

 • Minimum 1 års sammenhengende erfaring med å jobbe i produktteam som bruker moderne produktutviklingsprinsipper. 
 • Minimum 3 års sammenhengende erfaring med data wrangling, strukturering av data, datamodellering og håndtering av datakvalitet. 
 • Minimum 1 års sammenhengende erfaring med utvikling i datapipeline- og transformasjonsverktøy (dbt el.) inkludert testdreven utviklingsmetodikk. 
 • Minimum 1 års sammenhengende erfaring med data som produkt.
 • Minimum 1 års sammenhengende erfaring med utvikling av konteinerbaserte tjenester og orkestrering med Docker og Kubernetes, gjerne med Python. 
 • Minimum 1 års erfaring med hendelsesdrevet løsninger gjerne med Kafka. 
 • Minimum 1 års erfaring med Utvikling i Python (eller Kotlin/Java), inkludert utvikling av CI/CD pipelines og prosesser. Gjerne med GitLab. 
Konsulentens CV, som ikke skal overskride mer enn 3 sider, limes inn i slutten av «besvarelsesskjemaet» i samme fil.   

Required skills:
Dataingeniør SQL Produktutviklingsprinsipper Docker Kubernetes CI/CD

Desired skills:
Python GitLab

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

13.05.2024

Enddate

30.04.2025

Apply before

28.04.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00