Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-05-2412
Published: 06.05.2024

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:

1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data

2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene

3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)

Den tekniske arbeidsstrømmen er en av tre arbeidsstrømmer i samarbeidet. Oppdraget inkluderer å jobbe med det tverrsektorielle datasamarbeidet, på tvers av de syv deltakende virksomhetene. Dette innebærer å jobbe i et smidig team, og vil omfatte arbeid med tilgjengeliggjøring og tilrettelegging for datadeling, fasilitering av arbeidsgrupper, rådgivning innenfor tekniske problemstillinger knyttet til datadeling og dataplattform, samt utvikling av proof-of-concepts og eventuelle løsningsimplementasjoner. 

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES
Entur har behov for én konsulent i rollen som data engineer til å utføre bistanden nærmere beskrevet under. 
Arbeidsoppgavene vil omfatte blant annet følgende:

 • Jobbe med innsikts- og prosjektarbeid på tvers av de syv virksomhetene i samarbeidet
 • Delta på felles møter og teamaktiviteter i det tverrsektorielle samarbeidet  
 • Jobbe proaktivt med andre virksomheter i samferdselssektoren  
 • Legge til rette for, og fasilitere, arenaer for erfaringsdeling om datadeling, dataplattform og bruk av data
 • Å levere tjenester som følger teknologivalg, retningslinjer og beslutninger i prosjektet
 • Delta i arkitektur- og teknologivalg
 • Delta i utviklingen av proof-of-concepts og eventuelle løsningsimplementasjoner
 • Sette seg inn i og forstå eksisterende implementasjoner i virksomhetene og tilhørende konsekvenser og muligheter
 • Bidra til beskrivelse, skissering og utvikling av mulige tekniske komponenter og tjenester for datadeling
 • Teknisk rådgivning innenfor deling og bruk av data
 • Formidle teknologiske problemstillinger og råd til beslutningstakere
 • Arbeid med leveranser i skjæringspunktet mellom jus, forretning og teknologi
 • Stillingen rapporterer til Prosjektleder for det tverrsektorielle datasamarbeidet

KRAV TIL KOMPETANSE OG ERFARING
Minimumskrav til formell kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) 

 • Konsulenten må kommunisere godt på norsk, som er arbeidsspråket i Entur. 
 • Konsulenten skal ha minst 5 års erfaring innenfor data, dataprodukter og datadeling, for eksempel i en dataplattform. 
 • Konsulenten skal ha erfaring med fasilitering av arbeidsmøter, fagseminar eller lignende fra minimum tre prosjekter.
 • Konsulenten skal ha erfaring med å jobbe i tverrfaglige team bestående av både tekniske- og forretningsressurser. 
 • Konsulenten skal ha erfaring med smidig utvikling. 
 • Konsulenten skal ha erfaring med skyleverandører og cloud engineering. 

Formell kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 

 • Grad av erfaring med formidling, holde kurs/foredrag/fagseminar og fasilitering av kompetansedeling innenfor data, datadeling, dataplattform eller arkitektur. 
 • Grad av erfaring med utvikling av selvbetjent data/analyseplattform og datakatalogtjenester. 
 • Grad av erfaring med moderne programvareutvikling innenfor data som fagområde; Kotlin, React, Kubernetes, Terraform.
 • Grad av erfaring med utvikling av moderne skybaserte dataplattformer, som Google CloudPlatform, BigQuery, IAM, Azure, Databricks. Erfaring med flere plattformer vil telle positivt.
 • Grad av erfaring med å lede utviklingsarbeid (inkludert arkitekturarbeid).

Merk at etterspurt formell kompetanse og erfaring skal dokumenteres i vedlagt CV på maks 6 sider, i tillegg til besvarelse i tabellen under. 

I evalueringen av momentene over vil ikke mer enn 10 års erfaring gi uttelling under hvert enkelt punkt. Relevant erfaring fra offentlig sektor vil tillegges ekstra vekt i evalueringen. Pkt. 5 vil tillegges mindre vekt i evalueringen. 

Vedståelsesfrist: 01.07.2024
Tilbudet er bindende helt frem til vedståelsesfristen har løpt ut eller kontrakt er signert. Forbehold om mellomsalg eller tilsvarende før vedståelsesfristen har løpt ut, vil medføre avvisning.

Frist for levering av tilbud til Cube IT er 24.05.2024 kl 12:00

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

03.06.2024

Enddate

03.06.2027

Apply before

24.05.2024

Deadline for compliance

01.07.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x Fullstackutvikler - HelseID

Request ID: 23-06-5947 Published: 2023-06-04

Til vår kunde i helsesektoren søker vi 2 fullstackutviklere for å jobbe med HelseID, en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell og virksomheter ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2.Kunden har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere inntil 2 fullstack -utviklere på heltid ut juni 2025, men......

Competence area
Development, Security
Location
Oslo, Trondheim eller Tromsø
Workload
100%
Startdate
2023-07-03
Enddate
2026-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: Closed

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed