Request ID: 20-04-0017
Published: 24.04.2020

IMDi har behov for å engasjere et team på 2-3 personer som skal designe og utvikle nettløsningen på Episerver. Teamet må ha bred erfaring med tilsvarende oppgaver. Det skal jobbes etter smidige prinsipper hvor kunden stiller med scrum master, produkteier og fagressurser. Prosjektet vil benytte Azure DevOps for oppfølging av epos, brukerhistorier og oppgaver. 

Leverandør bes om å komme med forslag til sammensetning av teamet og fordeling av ressurser med belastning i prosjektets periode slik at oppgavene kan løses på mest mulig hensiktsmessig måte. Det skal etterstrebes å bruke ressurser med høy prosentsats og ingen ressurser skal delta mindre enn 60%. 

Tentativ fremdriftsplan er:
 • Gjennomføringsfasen: 25.5 – 30.11
 • Avslutningsfasen: 1.12-18.12
 • Eventuell videreutvikling: 1.1.2021-30.4.2021

Det er opsjon på videreutvikling (1.1.21-30.4.21) 

Arbeidsområder for konsulentene: 

 • Utarbeide interaksjonsdesign for å se på sammenhengen mellom nettstedet IMDi.no og nettressursen som skal utvikles. 
 • Utarbeide løsningsdesign og utvikle og tilpasse nødvendig funksjonalitet, maler og rammeverk i EPiServer på bakgrunn av prototype og eksisterende tilgjengelig funksjonalitet 
 • Samarbeide tett med fagseksjonene og med forvaltningsressurser for imdi.no 
 • Følge rutinene i henhold til smidig systemutvikling 
 • Følge rutiner og retningslinjer satt av Prosjektkontor og Arkitekt i Digitaliseringsseksjonen 

Krav til kompetanse/erfaring: 

 • Erfaring og kompetanse på interaksjonsdesign 
 • Kunnskap og erfaring fra å sikre god indre arkitektur i web-løsninger av denne typen. 
 • Dokumentert erfaring med å utarbeide løsningsdesign og å utvikle på EPiServer og i .net 
 • Erfaring med utvikling som følger kravene for universell utforming, kjennskap til WCAG 2.1-standarden. 
 • Erfaring med Azure DevOps (verktøy for smidig systemutvikling med epos og brukerhistorier) 
 • Erfaring med smidig systemutvikling og jobbing i tverrfaglige team 
 • Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon 
 • Være strukturert og effektiv 
 • Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig 
 • Beherske norsk 
Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2 referanser.

 

Required skills:
Tjenestedesign Interaksjonsdesign EPiServe .NET

Desired skills:
Azure DevOps

Competence area

Design, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

25.05.2020

Enddate

18.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Scala utvikler

Request ID: 20-11-1948 Published: 2020-11-26

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene. Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen som docker-konteinere.‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎ Alt orkestreres......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00

Prosjektleder

Request ID: 20-11-3040 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en prosjektleder. Tilbudte ressurser må ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid med ulike interessenter med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. Kandidatene må......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00