Request ID: 20-04-0017
Published: 24.04.2020

IMDi har behov for å engasjere et team på 2-3 personer som skal designe og utvikle nettløsningen på Episerver. Teamet må ha bred erfaring med tilsvarende oppgaver. Det skal jobbes etter smidige prinsipper hvor kunden stiller med scrum master, produkteier og fagressurser. Prosjektet vil benytte Azure DevOps for oppfølging av epos, brukerhistorier og oppgaver. 

Leverandør bes om å komme med forslag til sammensetning av teamet og fordeling av ressurser med belastning i prosjektets periode slik at oppgavene kan løses på mest mulig hensiktsmessig måte. Det skal etterstrebes å bruke ressurser med høy prosentsats og ingen ressurser skal delta mindre enn 60%. 

Tentativ fremdriftsplan er:
 • Gjennomføringsfasen: 25.5 – 30.11
 • Avslutningsfasen: 1.12-18.12
 • Eventuell videreutvikling: 1.1.2021-30.4.2021

Det er opsjon på videreutvikling (1.1.21-30.4.21) 

Arbeidsområder for konsulentene: 

 • Utarbeide interaksjonsdesign for å se på sammenhengen mellom nettstedet IMDi.no og nettressursen som skal utvikles. 
 • Utarbeide løsningsdesign og utvikle og tilpasse nødvendig funksjonalitet, maler og rammeverk i EPiServer på bakgrunn av prototype og eksisterende tilgjengelig funksjonalitet 
 • Samarbeide tett med fagseksjonene og med forvaltningsressurser for imdi.no 
 • Følge rutinene i henhold til smidig systemutvikling 
 • Følge rutiner og retningslinjer satt av Prosjektkontor og Arkitekt i Digitaliseringsseksjonen 

Krav til kompetanse/erfaring: 

 • Erfaring og kompetanse på interaksjonsdesign 
 • Kunnskap og erfaring fra å sikre god indre arkitektur i web-løsninger av denne typen. 
 • Dokumentert erfaring med å utarbeide løsningsdesign og å utvikle på EPiServer og i .net 
 • Erfaring med utvikling som følger kravene for universell utforming, kjennskap til WCAG 2.1-standarden. 
 • Erfaring med Azure DevOps (verktøy for smidig systemutvikling med epos og brukerhistorier) 
 • Erfaring med smidig systemutvikling og jobbing i tverrfaglige team 
 • Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon 
 • Være strukturert og effektiv 
 • Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig 
 • Beherske norsk 
Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2 referanser.

 

Required skills:
Tjenestedesign Interaksjonsdesign EPiServe .NET

Desired skills:
Azure DevOps

Competence area

Design, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

25.05.2020

Enddate

18.12.2020

Option to prolong

Apply before

07.05.2020

Apply ASAP
Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00