Request ID: 20-04-0017
Published: 24.04.2020

IMDi har behov for å engasjere et team på 2-3 personer som skal designe og utvikle nettløsningen på Episerver. Teamet må ha bred erfaring med tilsvarende oppgaver. Det skal jobbes etter smidige prinsipper hvor kunden stiller med scrum master, produkteier og fagressurser. Prosjektet vil benytte Azure DevOps for oppfølging av epos, brukerhistorier og oppgaver. 

Leverandør bes om å komme med forslag til sammensetning av teamet og fordeling av ressurser med belastning i prosjektets periode slik at oppgavene kan løses på mest mulig hensiktsmessig måte. Det skal etterstrebes å bruke ressurser med høy prosentsats og ingen ressurser skal delta mindre enn 60%. 

Tentativ fremdriftsplan er:
 • Gjennomføringsfasen: 25.5 – 30.11
 • Avslutningsfasen: 1.12-18.12
 • Eventuell videreutvikling: 1.1.2021-30.4.2021

Det er opsjon på videreutvikling (1.1.21-30.4.21) 

Arbeidsområder for konsulentene: 

 • Utarbeide interaksjonsdesign for å se på sammenhengen mellom nettstedet IMDi.no og nettressursen som skal utvikles. 
 • Utarbeide løsningsdesign og utvikle og tilpasse nødvendig funksjonalitet, maler og rammeverk i EPiServer på bakgrunn av prototype og eksisterende tilgjengelig funksjonalitet 
 • Samarbeide tett med fagseksjonene og med forvaltningsressurser for imdi.no 
 • Følge rutinene i henhold til smidig systemutvikling 
 • Følge rutiner og retningslinjer satt av Prosjektkontor og Arkitekt i Digitaliseringsseksjonen 

Krav til kompetanse/erfaring: 

 • Erfaring og kompetanse på interaksjonsdesign 
 • Kunnskap og erfaring fra å sikre god indre arkitektur i web-løsninger av denne typen. 
 • Dokumentert erfaring med å utarbeide løsningsdesign og å utvikle på EPiServer og i .net 
 • Erfaring med utvikling som følger kravene for universell utforming, kjennskap til WCAG 2.1-standarden. 
 • Erfaring med Azure DevOps (verktøy for smidig systemutvikling med epos og brukerhistorier) 
 • Erfaring med smidig systemutvikling og jobbing i tverrfaglige team 
 • Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon 
 • Være strukturert og effektiv 
 • Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig 
 • Beherske norsk 
Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2 referanser.

 

Required skills:
Tjenestedesign Interaksjonsdesign EPiServe .NET

Desired skills:
Azure DevOps

Competence area

Design, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

25.05.2020

Enddate

18.12.2020

Option to prolong

Apply before

07.05.2020

Apply ASAP
Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

2x Fullstackutvikler - HelseID

Request ID: 23-06-5947 Published: 2023-06-04

Til vår kunde i helsesektoren søker vi 2 fullstackutviklere for å jobbe med HelseID, en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell og virksomheter ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2.Kunden har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere inntil 2 fullstack -utviklere på heltid ut juni 2025, men......

Competence area
Development, Security
Location
Oslo, Trondheim eller Tromsø
Workload
100%
Startdate
2023-07-03
Enddate
2026-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: Closed

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed