Request ID: 20-06-3251
Published: 15.06.2020

Vi søker etter konsulentbistand innen tjenestedesign med kjennskap til og forståelse for offentlig forvaltning. Leverandøren kan tilby en eller flere konsulenter, som til sammen dekker behovet. 

Arbeidssted for oppdraget er i Oslo. Oppdraget skal primært gjennomføres med fysiske møter, workshops, intervjuer og lignende, men vi kan ved behov gjennomføre deler av oppdraget digitalt. Dette vil i så tilfelle kreve kompetanse på gjennomføring av digitale prosesser. 

Prosjektet skal gi resultater på tre områder: 

1. Prosesstøtte: 

Vi ønsker prosesstøtte og hjelp til fasilitering i prosjektet. I dette legger vi planlegging, rådgivning og gjennomføring av en tjenestedesignprosess. Innledningsvis ønsker vi hjelp til å definere og avgrense prosjektet, videre til å utforske brukerbehov, definere problemområder vi skal ta tak i, utvikle og prioritere løsningsforslag innenfor våre rammer og levere på de prioriterte forslagene. 

2. Leveranse: 

Prosjektet skal resultere i konkrete tjenester og/eller innhold på dfo.no som gir nytteverdi for våre brukere og styrker vår rolle som kompetanseformidler. Tjenestene må være basert på god innsikt i brukerbehov og bygge på avklarte begreper og tolkninger. Målet vårt er å publisere innhold og/ eller deler av innhold innen 10. desember 2020. 

3. Læringsmål/ kompetanseoverføring: 

Prosjektet skal bidra til å styrke kompetansen på tjenestedesign i DFØ, og medarbeidere fra DFØ vil derfor delta aktivt i prosjektet. Leveransen skal også inneholde god dokumentasjon og metodebeskrivelser av hvordan tjenestedesign ble brukt i prosjektet. 

Kvalifikasjoner 

Tilbudt (e) konsulent (er) må ha kompetanse og erfaring med: 

  • Design tenkning – metoder og verktøy 
  • Prosessledelse 
  • Forvaltningsforståelse og /eller erfaring fra tilsvarende arbeid i statlig/offentlig sektor 
  • Evne til å formidle og forankre prosessen og resultatene fra prosjektet 

Det er i tillegg en fordel om konsulenten har følgende kompetanse og erfaring: 

  • Kjennskap til samfunnsfaglig metode 
  • Kjennskap til kompetanseformidling

Leverandøren kan tilby en eller flere konsulenter, som til sammen oppfyller kvalifikasjonskravene. 

Prosjektet skal utføres fra august og ut desember 2020. Vi ser for oss et ressurspåslag tilsvarende ca 40- 50 timer per uke i perioden, men endelig omfang avklares med leverandør i planleggingsfasen. 

Required skills:
Designtenkning Prosessledelse

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

40-50 hours/week

Startdate

03.08.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00