Request ID: 21-03-9870
Published: 09.03.2021

For vår kunde i telecomsektoren søker vi etter en Digital Product Owner

Som Digital Product Owner i OneCall er du ansvarlig for å jobbe med kontinuerlig utvikling av digitale løsninger. Eksempler på dette er forbedringer av våre selvbetjeningsløsninger, våre e-handelsløsninger, og nye produkter og tjenester.

Som Digital Product Owner er du en viktig brikke i utviklingsarbeidet ved å formidle forretningskrav til utviklingsteamet, skissere arbeid i en «agil backlog», og bidra til at disse blir prioritert basert på forretningsverdi. Du må i denne rollen forholde deg til stakeholders for å sikre at deres interesser er ivaretatt. I tillegg må du være tilgjengelig for resten av teamet for å sikre retning og svare på spørsmål. Du vil delta i sentrale prosjekter som er viktig for selskapet.

Som Digital Product Owner får du følgende arbeidsoppgaver:

 • Forvalte backloggen for å garantere en kontinuerlig og stabil utvikling
 • Følge produktutviklingsteamet og sørge for at man holder seg til planene
 • Lede alt digitalt UX-arbeid
 • Evaluere forretnings- og kundeverdi
 • Initiere og ferdigstille IT utviklingskrav og følge disse gjennom hele prosessen. Basere krav på kundebehov og gode business cases
 • Følge opp løpende krav og være ansvarlige for IT krav relatert til endringer på selskapets digitale løsninger
 • Delta i IT utviklingsprosessen fra forretningssiden, ved og blant annet å være med på designsprinter 
 • Delta i prosjekter som tar ut nye tjenester/løsninger

Vi ser etter deg som:

 • Er erfaren med utviklingsprosesser, smidig metodikk, scrum m.m
 • Svært god digital kompetanse
 • Er kjent med design thinking, service design metodikk og har generelt et meget godt forhold til hva det vil si og lage gode kundeopplevelser
 • Gode kommunikasjonsegenskaper for å kunne minske gapet mellom forretningen og IT utvikling
 • Bred forståelse av user interface design, web API’er og online kundeopplevelse.

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2021

Enddate

30.04.2022

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00