Team - Designguide til Bussanlegg

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-04-9130
Published: 13.04.2021

Ruter AS ønsker bistand fra et team til å utarbeide en designguide for de kommende bussanlegg som skal bygges eller bygges om. Designguiden skal hjelpe de som skal designe og prosjektere nybygg og/eller ombygg til å få en helhetlig forståelse av funksjonene i bussanlegget, parallelt med at man oppfyller tekniske og offentlige krav og forskrifter som følger naturlig av anleggets bruk. Designguiden skal ha Ruters målbilde som utgangspunkt. 

Teamet skal ved hjelp av brukermedvirkning utvikle en designguide som ut fra Ruters mål og strategier gir innspill og beskrivelser til hvordan et effektivt bussanlegg skal designes. 

Designguiden må blant annet beskrive: 

 • Hvordan løse bussoperatøren og samarbeidspartneres behov, 
 • Hvordan skape god flyt, gode brukeropplevelser og effektivitet 
 • Hvordan sikre enhetlige løsninger på tvers av bussanleggene. 
 • Hvordan ivareta alle behov hos bussoperatør på en måte som gir best TCO (Total Cost of Ownership) 

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Teamet skal ved hjelp av medvirkning av aktuelle interessenter kartlegge, sammenstille og presentere arbeidsprosesser på et bussanlegg.

Ruter ser for seg et team som har komplementære fagområder for å kunne gjennomføre medvirkning og utarbeidelse av prosesser og presentasjon. 

Ruter ser for seg at sluttresultatet er en “designguide” med tilhørende presentasjon. Rapporten inneholder strukturering av “rådata” som anbefalinger baserer seg på. 

Kvalifikasjoner:

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger skal ha: 

 • Dokumentert erfaring med å gjennomføre brukermedvirkning som en del av en innsiktsfase 
 • 3 års erfaring i prosjektstyring fra lignende oppgaver 
 • Minst 3 års erfaring med å utarbeide lignende dokumentasjon 
 • Dokumentert erfaring fra oppgaver som krever universell utforming 
 • Skal kunne kommunisere på Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2 
 • Dokumentert erfaring i bruk av verktøyet MIRO i lignende prosesser 
 • Dokumentert erfaring med å innhente informasjon, samt systematisere og presentere dette på en god og forståelig måte. 
 • 3 års erfaring i bearbeiding av innsikt til en brukerferd, for å lett kunne kommunisere med andre. 
 • Dokumenterte erfaring i å arbeide med oppgaver relatert til kollektivtransport 

Ønskede kvalifikasjoner:

 •  Prosjektstyring i offentlige selskap
 •  Offentligeanbudsprosesser
 •  Hvordandesigneprosesserforåoppnåbedriftersmål. 

Personlige egenskaper: 

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper: 

 • Du er faglig sterk, engasjert og analytisk 
 • Du leverer til avtalt tid 
 • Du er lett å samarbeide med 
 • Du har god skriftlig, visuell og muntlig framstillingsevne 
 • Du tar initiativ og jobber selvstendig 

Vi estimerer at oppgaven kan løses på ca. 8 uker. Endelig leveranse må være ferdig i slutten av september 2021. Ferdigstilling av arbeidsoppgaver, prosess og fremdriftsplan gjøres i samarbeid med Ruter.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise , samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
MIRO

Competence area

Design, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

21.05.2021

Enddate

30.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - NRK

Request ID: 21-11-4917 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner. Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal un......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 16:00

Løsningsarkitekt - NRK

Request ID: 21-11-8929 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en løsningsarkitekt. Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 15:00