Request ID: 20-10-4258
Published: 2020-10-06

Avdeling Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en tjenestedesigner med erfaring fra digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor og arbeidet med å realisere en digital tjeneste for oppgjør etter dødsfall (OED), med sterkt fokus på brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign. 

Ressursen skal lede prosjektets fagstrøm innen tjenestedesign, i tett samarbeid med juridiske og tekniske nøkkelressurser både internt i Digdir og med prosjektets eksterne aktører.

Kompetansen må dekke hele bredden av kompetanse på brukeropplevelse, fra Innsikt og analyse til tjenestedesign, webdesign og brukertesting.

Tjenestedesign – oppgaver:

 • Rådgivning og prosessledelse ved planlegging og gjennomføring av UX-prosesser
 • Drive designprosess i tverrfaglig team
 • Løpende utvikling og forankring av tjenestekartet
 • Utvikle og vedlikeholde designprinsipper i løsningen i tråd med Altinns designsystem
 • Interaksjonsdesign / brukeropplevelse (UX)
 • Grafisk design/UI
 • Kvalitetssikre leveranser/løsninger
 • Kvalitetssikring av Universell utforming
 • Brukertesting
 • Brukeropplevelse og brukerinnsikt
 • Visuell kommunikasjon

Vi ønsker at ressurs starter så snart som mulig, og seinest 1.11.2020. Tidsperiode for engasjement er 6 måneder, med opsjon på ytterligere 6 måneder.

Ved søknad trenger vi CV i Word format samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
UX UI Universell utforming

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2021-05-02

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00