Request ID: 21-11-4917
Published: 25.11.2021

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner.

Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal understøtte behov i utvalgte arbeidsprosesser i virksomheten, og skal primært effektivisere og forenkle. Konsulenten vil ha som oppgave å kvalitetssikre at forbedringstiltakene som gjennomføres støtter opp om NRKs behov og strategier.

Prosjektets tverrfaglige tilnærming innebærer at tjenesteorient design skal benyttes som virkemiddel for forankring, kompetanseutvikling og gevinstrealisering. Oppdraget forutsetter at konsulenten kan dokumentere resultater basert på utnyttelse av ny teknologi gjennom «digital transformasjon» og endringsledelse.

Konsulenten vil jobbe i team, sammen med prosjektets øvrige kjernegruppe, i dialog med ulike brukergrupper i hele organisasjonen.

Arbeidsoppgaver:

 • Behov: setter brukeren i sentrum, og jobber for å involvere ledere, fagansvarlige/prosesseiere og brukerne
 • Kommunikasjon: deltar i løpende dialog med prosjektets sentrale interessenter, og bidrar til å styrke kommunikasjon på tvers av «siloer» i organisasjonen
 • Utvikling: bidra til å kvalitetssikre at produkter og pågående aktiviteter er i henhold til eksisterende strategier og avdekkede behov
 • Strategi: være rådgiver for teamet i arbeidet med etablering av styringsmekanismer og rammeverk

Må-ha krav:

 • Dokumentere erfaring som ansvarlig for arbeid med konseptutvikling og tjenestedesign
 • Dokumentere resultater fra arbeid med gevinstrealisering, fortrinnsvis gjennom bruk av samhandlingsplattformer og informasjonsstyring
 • Ha sertifisering eller annen formalkompetanse innen moderne prosessforbedrings- og utviklingsmetoder – f.eks. lean, agile prosjektmetodikk, design thinking, fasilitering eller lignende
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evnen til å sette «brukeren i sentrum»

Fordel å ha:

 • Kjennskap og interesse for informasjonsstyring og kunnskapsorganisering
 • Dokumentert praksis med operasjonalisering av virksomhetsstrategi
 • Kjennskap til mulighetsrommet i Microsoft 365, og andre relevante samhandlingsplattformer (for eksempel Jira Confluence og Workplace)
 • Praktisk erfaring og dokumentert kunnskap innenfor metodikk som Prince2 / PRINCE2 agile, MOP og MSP

Required skills:
Lean Agile

Desired skills:
Microsoft 365 Jira Confluence Prince2

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

03.01.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Samfunnsmedisiner - TISK

Request ID: 22-01-6775 Published: 2022-01-14

Helsedirektoratet har hatt en betydelig økning i arbeidsbyrden i forbindelse med den løpende håndteringen av Covid-19 pandemien. Konsulenten skal delta i smittevernteamet som jobber med løpende utredning og beslutninger rundt Covid-19 relaterte problemstillinger, spesielt med TISK (Testing, Isolasjon, Sporing, Karantene) arbeid. Det innebærer å møte en stor mengde daglige henvendelser som krever raske svar på komplekse medisinske og smittevernfaglige problemstillinger. En stor del av spørsmålen......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-02-14
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-01-2022 11:00

BI-Datavarehus utvikler - Legemiddelregisteret

Request ID: 22-01-5750 Published: 2022-01-12

FHI utvikler Legemiddelregisteret (LMR), et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Første del av arbeidet begynner å nærme seg slutten samtidig som arbeid med datavarehus tiltar. FHI har mange systemer med underliggende databaser. FHI har behov for en til to ressurser som skal ha ansvar for BI-arkitektur og implementering av datavarehus. Ressursen(e) vil få en selvstendig rolle i arbeidet med flere av FHIs systemer hvilket stiller høye krav til konsulentens kompeta......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-03-01
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 21-01-2022 11:00