Request ID: 22-01-0227
Published: 11.01.2022

I løpet av 2022 vil flere designere i designteamet til NRK TV gå ut i foreldrepermisjon, og vi trenger derfor bistand til å opprettholde utviklingen av våre tjenester i denne perioden. I den anledning søker vi etter en senior konseptutvikler med UX- og interaksjonsdesignkompetanse som evner å raskt sette seg inn i komplekse oppgaver, er selvgående, rasjonell, faglig sterk og løser utfordringer innenfor gitte rammer.

Kort om oppgavene

NRK TV søker en senior konseptutvikler med UX- og interaksjonsdesignkompetanse som evner å raskt sette seg inn i komplekse oppgaver. Personen må være selvgående, strukturert, evne å raskt få overblikk, kunne håndtere kompleks og informasjonstung materie, være visuelt sterk og vant til å jobbe i tverrfaglige team.

Arbeidsoppgavene vil være av et bredt spekter, der man både kan måtte ferdigstille påbegynte prosesser, fullføre egenoppstartede prosesser samt starte prosesser man ikke får mulighet til å selv ferdigstille og som man må overføre til andre ved oppdragets slutt. Dette vil avhenge av NRK TVs behov under perioden. NRK TV har ingen planlagte større strategiske omveltninger, og oppgavene vil være deretter.

Typiske ansvarsområder og/eller oppgaver vil være:

 • Interaksjonsdesign - brukerreiser og wireframing i henhold til designprinsipper
 • Sikre at løsningen svarer på kravene til universell utforming
 • Konseptutvikling basert på behov og funn
 • Kommunisere med alle involverte; brukere, interessenter, utviklere, teamledere etc.
 • Fasilitere workshops og andre kreative prosesser
 • Innsiktsarbeid, både nytt og innhenting/bruk av eksisterende kunnskap innenfor domenet

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Kandidaten må være visuelt sterk og kunne jobbe med ulike digitale flater
 • Kandidaten må ha erfaring med interaksjonsdesign (universell utforming, brukerreiser, wireframing etc)
 • Kandidaten må ha et blikk for helheten og samtidig ha kontroll på detaljene
 • Kandidaten må ha god erfaring med brukertesting både fysisk og online
 • Kandidaten må evne å se løsninger der mange ulike ønsker skal forenes
 • Kandidaten må ha erfaring med UX (konseptutvikling, universell utforming, research, workshops etc)
 • Kandidaten må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og trives med å bygge samarbeidsrelasjoner i komplekse organisasjoner
 • Kandidaten må ha god erfaring med bruk av Figma og designsystemer
 • Kandidaten må ha fokus på framdrift og leveranser
 • Kandidaten må være strukturert, metodisk, løsningsorientert og arbeide systematisk
 • Arbeidsspråk er norsk og engelsk

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00