Brukermedvirkningsprosess for design av nye bussanlegg

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-03-7829
Published: 14.03.2022

Ruter ønsker bistand til å gjennomføre brukermedvirkningsprosesser for design av nye bussanlegg. Prosessene skal ta utgangspunkt i Designguiden for bussanlegg (Vedlegg) og kjøres i tett samarbeid med blant annet arkitekt og tekniske rådgivere som står for produksjon av tegninger og/eller modeller.

Om prosjektet

Ruter planlegger å bygge et nytt bussanlegg. Ut fra erfaringer fra tidligere prosjekter har Ruter avdekket at utformingen av bussanleggene inneholder flere løsninger som ikke har hensyntatt sluttbrukernes behov i stor nok grad. For å korrigere på dette ble det laget en Designguide for bussanlegg i 2021, som skal beskrive hvilke prosesser og funksjoner man må ivareta når man planlegger nye bussanlegg. Det neste steget er å ta i bruk Designguiden i et konkret prosjekt og samtidig ha en brukermedvirkningsprosess som skal bidra til å ivareta brukernes behov.

Tilbyder skal beskrive forslag til gjennomføring av en brukermedvirkningsprosess som minimum viser:

  • Tilbyders forståelse av problemstillingen
  • En tenkt fremdriftsplan med beskrivelse av ulike faser i prosessen
  • Hvordan man sikrer at man får innspill fra alle nødvendige roller og parter
  • Hvordan man sikrer at arkitekt og teknisk rådgiver blir involvert i prosessen og får eierskap til resultatet
  • Hvilket format sluttresultatet kan være for å sikre best mulig implementering i byggeprosjektets planleggingsfase

På grunn av at Ruter har flere bussoperatører som potensielt kan drifte busskontraktene ønsker vi å involvere bredt blant bussoperatørene i denne prosessen. Det vil si flere roller fra de selskapene som kjører på kontrakt for Ruter i dag.

Det må påregnes tid i den innledende delen av prosessen for samkjøring med andre parter som er involvert i byggeprosjektet og i den avsluttende delen av prosessen etter overlevering for oppfølging og avklaringer.

Oppdraget kan utvides til å inneholde flere tilsvarende brukermedvirkningsprosesser hvis det oppstår behov for det. Videre kan det også være behov for å se om resultater fra brukermedvirkningsprosessen gjør at det er behov for oppdatering av Designguiden for bussanlegg.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Skal ha erfaring med brukermedvirkningsprosesser
  • Skal ha erfaring med prosjektstyring fra lignende oppgaver
  • Bør ha erfaring med arbeidsoppgaver fra kollektivtransport generelt og bussanlegg spesielt
  • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.04.2022

Enddate

30.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00