2x Tjenestedesigner - Produksjonsplattform NRK

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-03-7991
Published: 25.03.2022

Tjenestedesigneren for produksjonsplattformen blir en del av prosjektet "Modernisering av produksjonsplattformen". Dette prosjektet har fått i oppgave å lage en plan for – og sikre gjennomføring av – en modernisering av produksjonsplattformen, slik at NRK både tar i bruk ny teknologi for å sikre skalerbarhet og dekker morgendagens produksjonsbehov, samt gjør det enklere å gjennomføre flytteprosesser.

Prosjektet vil i tett samarbeid med bruker- og teknologimiljøene, definere målbilder, rammer, prinsipper og standarder for produksjonsplattformen. Prosjektet vil sikre at disse er i tråd med NRK overordnete ambisjoner og krav, og samtidig sikre at disse er gjennomførbare og blir gjennomført.

Teknologidivisjonen har et etablert UX/IX-fagmiljø med et fordelt ansvar for ulike teknologidomener. Disse blir tette og viktige samarbeidspartnere. De stiller med spesialkompetanse innenfor sine respektive domener, kjenner NRK godt og vil kunne bidra både med metode og prosess. De blir gode støttespillere for å sikre forankring til bruker- og teknologimiljøer, og støtte i prosesser du selv driver i prosjektet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å sikre god brukerforståelse i teknologidesignkontekst og legge til rette for brukersentrisk innsiktsarbeid i moderniseringsprosjektet.
 • Utarbeide, i tett dialog med fagpersoner og brukere, fremtidige brukerreiser i moderniserte produksjonsmetoder og bidra til å omsette disse til konkrete målbilder.
 • Visualisere på en grafisk og pedagogisk måte hvordan ny produksjonsplattform påvirker ulike brukere og hvilken nytte framtidssituasjonen vil medføre
 • I samarbeid med tjenestedesigner- og UX-kollegaer skape overordnete, tverrfaglig gjennomgående og pragmatiske designprinsipper, eie disse på vegne av tjenestedesigner/UX-kollegiet og sikre at de bidrar til å styrke NRKs evne til god tjenestedesign.
 • Ha oversikt over "det store bildet", se paralleller mellom ulike bruker- og teknologiområder (og deres løsninger) og knytte disse sammen der det gir mening og gevinst.
 • Trekke inn erfaringer på tvers i tjenestedesigner- og UX-kollegiet og sikre at gode ideer deles og videreutvikles.
 • Sammen med tjenestedesigner- og UX-kollegaer og andre relevante samarbeidspartnere bidra til at NRK bygger en plattform som gjør oss i stand til å tilby de riktige verktøyene til brukerne.
 • Søke kunnskap fra andre tilsvarende mediehus og fra eksisterende og konkurrerende leverandører og utfordre organisasjonen på etablerte sannheter og løsninger.
 • Bidra til å innføre et moderne tankesett og vokabular, samt gode arbeidsrutiner i teknologimoderniseringen.
 • Bistå med din kompetanse for å hjelpe teknologimiljøene med å forstå valg og verdier, og bidra til at veien til plattformen er oppnåelig og ønskelig.
 • Ta aktiv del i konkrete designoppgaver der prosjektet ser at det er behov.
 • Belyse områder med forbedringspotensialer og legge til rette for og bidra til at tiltak blir gjennomført.

Ferdigheter

 • Sterke problemløsningsferdigheter, evne til kritisk tenkning og være detaljorientert.
 • Sterke analytiske og kvantitative ferdigheter.
 • Dyp kunnskap om UX-designprinsipper, brukersentriske forskningsmetoder og beste praksis.
 • Sterk evne til visuell og pedagoisk fremstilling
 • Evne til å forholde seg til flere prosjekter samtidig.
 • Evne til å jobbe med tverrfunksjonelle team.
 • Evne til å tilpasse seg raskt til endrede prioriteringer i et smidig arbeidsmiljø.
 • Evne til å skape gode relasjoner, samarbeid og forståelse mellom mennesketyper og kompetanseområder.

Kompetanse

 • Organisatorisk kunnskapsrik, med evnen til å navigere i organisasjonspolitikk.
 • Evne til å artikulere nye ideer og konsepter til tekniske og ikke-tekniske målgrupper.
 • Evne til å grafisk fremstilling og presentasjon av nye konsepter og brukerreiser som engasjerer og skaper forståelse
 • Evne til å forstå det langsiktige ("det store bildet") og kortsiktige perspektiver.
 • Evne til å oversette fremtidige forretningsfunksjoner og krav til krav til løsningsarkitektur.
 • Evne til å arbeide kreativt og analytisk for å løse forretningsproblemer og foreslå løsninger.
 • Evne til raskt å forstå funksjonene og mulighetene til ny teknologi.
 • Egenskaper
 • Betrodd og respektert som en tankeleder som kan påvirke og overtale bedrifts- og IT-ledere og IT-utviklingsteam.
 • Teknologinøytral, forblir objektiv mot enhver spesifikk teknologi eller leverandørvalg, og er mer interessert i resultater enn personlige preferanser.
 • Viser intellektuell nysgjerrighet og integritet.
 • Motivert og drevet av å oppnå langsiktige forretningsresultater.
 • Evne til å jobbe effektivt i et teammiljø.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 3 referanser.

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00