1-2 konsulenter til etablering av designbibliotek

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-04-7812
Published: 01.04.2022

For å øke og forbedre tilgjengeligheten og innholdet av informasjon om grafikk og design i NRK, skal det etableres et designressursbibliotek på Portalen. I tillegg skal det lages en enkel og brukervennlig minitjeneste for å melde inn prosjekthenvendelser til Visuelle historier gjennom Portalen.

Mer konkret ønsker vi ekstern bistand til å:

 • Samle brukerinnsikt fra ulike brukergrupper (designere, utviklere, journalister, prosjektledere i innholdsproduksjoner, redaksjonelle ledere og andre ledere i NRK)
 • Etablere minitjeneste i Portalen for prosjekthenvendelser til Visuelle historier med utgangspunkt i brukerinnsikten
 • Etablerere struktur og informasjonsarkitektur for designressursbiblioteket til NRK i Portalen med utgangspunkt i brukerinnsikten
 • Samle relevant designinnhold fra ulike team og avdelinger i NRK
 • Kvalitetssikre, presentere og publisere innsamlet innhold i designressursbiblioteket
 • Utarbeide og tilgjengeliggjøre arbeidsflyt (retningslinjer og rutiner) for presentasjon og publisering av nytt og revidert innhold i designbibliotetek, slik at NRK-ansatte selv kan forvalte biblioteket på en god måte i etterkant av oppdraget

Vi har som mål at dette designressursbiblioteket skal informere, rettlede og inspirere alle i NRK til å benytte design og grafikk på en god og hensiktsmessig måte.

Til dette ønsker NRK å tilknytte seg 1–2 personer, helst fra samme selskap, som til sammen innehar kompetansen og erfaringen vi ønsker for å gjennomføre dette oppdraget på en god måte.

Kvalifikasjoner og egenskaper

NRK søker 1–2 faglig relevante og sterke personer som kan bidra til at dette oppdraget leveres til rett tid og med rett kvalitet og avtalt kost. Minst én av personene må ha seniorkompetanse innenfor tjenestedesign, UX og informasjonsarkitektur. Denne personen vil fungere som oppdragets prosessleder.

 • Minst én av kandidatene må ha relevant erfaring fra arbeid for større organisasjoner
 • Minst én av kandidatene må ha erfaring med designsystemer og tilgjengeliggjøring av dette
 • Kandidatene må ha relevant erfaring med å gjøre informasjon tilgjengelig på intranett/internett
 • Minst én av kandidatene må ha solid erfaring med tjenestedesign, UX, interaksjonsdesign og informasjonsarkitektur
 • Minst én av kandidatene må ha solid erfaring med webteknologi (gjerne Wordpress-publisering)
 • Minst én av kandidatene må ha god erfaring med å samle brukerinnsikt fra ulike brukere internt i en organisasjon
 • Kandidatene må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og trives med å bygge samarbeidsrelasjoner i komplekse organisasjoner.
 • Kandidatene må være strukturerte, metodiske, løsningsorienterte og arbeide systematisk.
 • Kandidatene må ha fokus på framdrift og leveranser

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

650-700 hours

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00