UX- og konseptutvikler NRK Sport

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-05-4077
Published: 25.05.2022

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfor blir en viktig del av rollen til UX-designeren å innføre dette tankesettet inn i teamet. Stillingen vil inneholde arbeid med noen av de viktigste arbeidsflytene for NRK – i kjernen av samfunnsoppdraget vårt

I uke 36 går en av våre senior UX-designere ut i fødselspermisjon, og vi trenger derfor bistand til å opprettholde utviklingen i et innovasjonsprosjekt som gjøres mellom teknologiavdelingen og NRK Sport. Vi søker derfor etter en senior UX-designer som evner å raskt sette seg inn i komplekse oppgaver, er selvgående, rasjonell, faglig sterk og løser utfordringer innenfor gitte rammer.

Teamet UX-designeren går inn har i oppdrag å tenke nytt når det kommer til å bruke studio og regikontroll for NRK Sport. Ønsket sluttresultat er et studio og en regikontroll som svarer på sporten sine nåværende og fremtidige behov. Noen av gevinsthypotestene vi jobber etter er:

 • Forbedret arbeidsflyt i flyt i studioet
 • Skape større grad av produksjons-autonomi gjennom å redusere avhengigheter til andre avdelinger
 • Større grad av fleksibilitet til å produsere innhold

Teamet har i første omgang valgt å fokusere på å bygge et studio, og er godt i gang med innsiktsfasen. Det er forventet at teamet vil ha et konsept klart til etter sommeren. Arbeidet med regikontroll er forventet å starte utover høsten 2022.

Stillingen
UX-designeren vil gå inn i et tverrfaglig team bestående av medieingeniører, produsenter og ressurser fra NRK sin produksjonsavdeling. UX-designeren vil jobbe tett med tech-lead, og har som oppgave å sørge for at teamet ivaretar brukerne sine interesser.

Arbeidsoppgaver

 • Prosessledelse – Fasilitering av workshops og andre kreative prosesser.
 • Brukerinnsikt – Fasilitere intervjuer med brukere som har direkte eller indirekte interesse inn mot oppdraget
 • Konseptarbeid – Sammen med teamet utarbeide et konsept som svarer på sporten sine behov.
 • Prototyping og brukertesting – Lede og fasilitere prosesser for prototyping og brukertesting
 • Tjenestedesign – Lede og fasilitere prosesser knyttet opp mot tjenestedesignaspektet i oppdraget.

Ferdigheter

 • Sterke problemløsningsferdigheter, evne til kritisk tenkning og være detaljorientert.
 • Sterke analytiske ferdigheter.
 • Dyp kunnskap om UX-designprinsipper, brukersentriske forskningsmetoder og beste praksis.
 • Sterk evne til visuell og pedagoisk fremstilling
 • Evne til å jobbe med tverrfaglige team.
 • Evne til å tilpasse seg raskt til endrede prioriteringer i et smidig arbeidsmiljø.
 • Evne til å skape gode relasjoner, samarbeid og forståelse mellom mennesketyper og kompetanseområder.
 • Evne til å artikulere nye ideer og konsepter til tekniske og ikke-tekniske målgrupper.
 • Evne til å grafisk fremstille og presentere nye konsepter og brukerreiser som engasjerer og skaper forståelse.
 • Evne til å forstå det langsiktige ("det store bildet") og kortsiktige perspektiver.
 • Evne til å arbeide kreativt og analytisk for å løse forretningsproblemer og foreslå løsninger.
 • Evne til raskt å forstå funksjonene og mulighetene til ny teknologi.

Egenskaper

 • Viser intellektuell nysgjerrighet og integritet.
 • Motivert og drevet av å oppnå langsiktige forretningsresultater.
 • Evne til å jobbe effektivt i et teammiljø.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Required skills:
UX

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.08.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00