Request ID: 22-07-3053
Published: 04.07.2022

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø.

Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrert design og ny teknologi. Det er derfor en fordel å ha interesse for og kunnskap om ny teknologi. Du vil inngå i et tverrfaglig team sammen med delprosjektleder, fageksperter, driftsteknikere, tjenestedesigner og løsningsarkitekter. Vi skal lage løsninger som ikke nødvendigvis bare er skjermbaserte, men fysisk ute i byen, på veien og/eller på sykkelen. Ideene tester vi sammen med reelle brukere gjennom en rekke prototyper og piloter.

Prosjektet jobber med et spredtspekter innen mobilitetstjenester, og det vil være viktig å se på detaljene i kundereisen, men allikevel ha helhetsperspektivet med seg hele tiden. Dette oppdraget vil i starten jobbe mest med utvikling av den autonome kundereisen ifm. med pilotering av delte selvkjørende kjøretøy.

Det er viktig at kandidaten er en erfarne tjenestedesigner som har erfaring med designdrevne innovasjonsprosjekter og som har erfaring med hele prosessen fra innsikt til pilotering. Vi søker en som trives med å jobbe langsiktig og liker å bryne seg på komplekse utfordringer. Kandidaten må være god på å fasiliteter workshop, samt utarbeide kundereise, løsningsskisser og prototyper. Det å sette seg godt inn i kundebehovene og ivareta dem i utviklingen er en forutsetning.

I dette arbeidet er det tjenestedesigneren sin oppgave å:

 • Være brukeres advokat i møte med interne og samarbeidspartnere
 • Gjøre «dypdykk» i deler av brukerreisen ved å ta tak i designutfordringer som f.eks.
 • Utforske hvordan tjenesten kan tilpasses spesifikke målgrupper som f.eks.

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i rollen er som følger:

 • Minst fem (-5-) års erfaring som tjenestedesigner (senior)
 • Innovasjons- og tjenesteutviklingsprosesser
 • Drive og utføre prosesser innen behovsanalyse, konseptutvikling.
 • Planlegge og gjennomføre brukertesting/brukerinvolvering med reelle sluttbrukere og gjennomføre piloter, samt fasiliteter workshop.
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til og relevant erfaring fra:

 • mobilitets-/samferdselssektoren
 • Personlige egenskaper
 • Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Proaktiv og selvgående
 • Strukturert og nøyaktig
 • God gjennomførings- og leveranseevne
 • Opptatt av detaljer, men samtidig evne å se helheten
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig

Required skills:
Behovsanalyse Konseptutvikling Workshops Brukertesting

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.01.1970

Enddate

TBA

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00