Tjenestedesigner til musikkområdet

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-05-3019
Published: 24.05.2023

Rundt 75% av alt innhold vi publiserer i NRKs radiokanaler er musikk, og på TV utgjør musikk også en stor del av innholdet. Vi har en musikksjef og strategier for musikkområdet, og det forventes at NRK tar ansvar for å spille norsk og samisk musikk, spesielt med norske og samiske tekster. Hvert år rapporteres dette inn til Medietilsynet.  

Vi rapporterer også løpende all musikk vi spiller til rettighetsorganisasjonene, som fordeler penger ut til artister og opphavspersoner. 

I NRK jobber et antall musikkprodusenter og musikkrådgivere som setter sammen musikkprofiler for de ulike radiokanalene, og hjelper videoredigerere med å finne den beste musikken til å lydlegge levende bilder.  

På teknologisiden har vi et lite antall systemer som håndterer musikk, blant annet et digitalt musikkarkiv (DMA), som inneholder tre millioner musikkspor, med tilhørende metadata og andre mediefiler. Musikkarkivarer bearbeider til dels mangelfull metadata fra diverse leverandører, som gjør musikken søkbar internt. Vi har også en stor samling med NRKs egenproduserte musikk i arkivet. DMA er et innkjøpt system, men vi har jobbet tett med firmaet som utvikler det i mange år, slik at det fungerer best mulig til våre behov. Vi har også nylig kjøpt et musikkrapporteringssystem, som bruker akustisk fingeravtrykk-teknologi for å kjenne igjen, hvilken musikk vi har spilt, slik at vi kan sende rapporter til rettighetsorganisasjonene. Også her finnes fagpersoner i NRK som har kompetanse på rettigheter og rapportering. 

Vi er tynt bemannet i Teknologidivisjonen på musikkområdet og vi ønsker å forstå hvordan vi bør rigge oss for å møte fremtiden. Derfor leter vi nå etter en tjenestedesigner, som kan hjelpe oss å skaffe innsikt - både internt og eksternt - for at vi skal kunne prioritere riktig fremover

Ansvar og oppgaver 

 • Ansvar for kartlegging av behov knyttet til musikkområdet i NRK 
 • Skaffe innsikt ved å være tett på interne brukere i musikkområdet i NRK 
 • Utarbeide fremtidige brukerreiser knyttet til området i tett dialog med fagpersoner og brukere, og bidra til å omsette dette til løsningsforslag.   
 • Kartlegge eksisterende systemer og hvilken verdi de gir brukerne og NRK i dag. 
 • Søke kunnskap fra andre tilsvarende mediehus og fra eksisterende og konkurrerende leverandører og utfordre organisasjonen på etablerte sannheter og løsninger. 
 • Sette seg inn i krav og forventninger til hvilken musikk NRK publiserer, spesielt med tanke på ny norsk musikk, og hvordan vi rapporterer dette til myndigheter. 
 • Dokumentere og presentere funn

Hvem er du

 • Du har sterke problemløsningsferdigheter, evne til kritisk tenkning og du er detaljorientert. 
 • Du har sterke analytiske og kvantitative ferdigheter. 
 • Du har dyp kunnskap om UX-designprinsipper, brukersentriske forskningsmetoder og beste praksis.
 • Du evner å forholde seg til flere prosjekter samtidig. 
 • Du evner å jobbe med tverrfunksjonelle team.
 • Du har evne til å skape gode relasjoner, samarbeid og forståelse mellom mennesketyper og kompetanseområder. 
 • Du har evne til å fasilitere workshops og tilrettelegge for brukerinvolvering 
 • Du har evne til å innhente ulike perspektiver fra interessenter i NRK 
 • Du evner til å dokumentere funn på en lettfattelig måte  
 • Du er teknologinøytral og forblir objektiv mot enhver spesifikk teknologi eller leverandørvalg. Du er mer interessert i resultater enn personlige preferanser 
 • Du evner å bygge tillit hos interne brukere 
 • Du viser intellektuell nysgjerrighet og integritet 
 • Du er motivert og drevet av å oppnå langsiktige forbedringer 
 • Du evner å jobbe effektivt i et teammiljø, men også selvstendig 
 • Du har interesse for musikk og forstår NRKs oppdrag og forpliktelser

Required skills:
tjenestedesign UX-design brukeropplevelser brukergrensesnitt

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

21.08.2023

Enddate

30.06.2024

Apply before

12.06.2023

Deadline for compliance

12.07.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00