Request ID: 23-08-5908
Published: 10.08.2023

For vår kunde i helsesektoren søker vi etter en UX - designer. Et av områdene Divisjon innbygger i NHN har ansvar for er Helsenorge, inngangen til offentlige helsetjenester på nett. Helsenorge videreutvikles løpende, med konsolidering av eksisterende tjenester og innføring av nye, og vi har nå behov for ekspertise innen UX-/interaksjonsdesign for å bistå dette arbeidet.

Som UX-designer, vil arbeidsoppgavene dine blant annet innebære å:

 • kartlegge behov
 • aktivt delta i løsningsspesifikasjon
 • planlegge og gjennomføre brukertester og oppsummere funn
 • lage gode prototyper
 • designe løsning, i henhold til designsystem og allerede utviklet løsning
 • formidle designkrav til utvikling og test, og sammen sikre gode leveranser
 • designe i henhold til høye krav til universell utforming
 • være en del av et produktorientert løsningsteam (tverrfaglig team), samt samarbeide godt med andre designere

Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver underveis i utførelsen av bistanden. Kunden kan også benytte konsulenten i andre tilsvarende prosjekter dersom Kunden anser dette hensiktsmessig.

Absolutte krav

 • Tilbudte konsulent må ha relevant utdannelse innen design, på høyskole-/universitetsnivå (minimum bachelornivå), eller lang (over 10 år) relevant erfaring.
 • Tilbudte konsulent må ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring som UX-designer.
 • Tilbudte konsulent må ha dokumentert erfaring med å spesifisere løsninger tilpasset alle flater og enheter.
 • Tilbudte konsulent må ha praktisk erfaring med prototyping og mockups i egnet verktøy.
 • Tilbudte konsulent må ha erfaring med brukersentrert design og brukertesting (planlegging og gjennomføring).
 • Tilbudte konsulent må ha god kunnskap om og erfaring med universell utforming og tilgjengelighetskrav, og hvordan man oppfyller kravene i praksis.
 • Tilbudte konsulenten må ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
 • Tilbudte konsulent må være tilgjengelig i tid for oppstart, varighet og opsjon.

Evalueringskrav

 • Tilbudte konsulent bør ha erfaring med UX-design av komplekse digitale løsninger. 
 • Tilbudte konsulent bør ha erfaring med UI-design.
 • Tilbudte konsulent bør ha forholdt seg til retningslinjer fra etablert designsystem.
 • Tilbudte konsulent bør ha erfaring med utforming av leveranser/spesifikasjoner i samarbeid med andre fagressurser (f.eks. front-end eller funksjonell arkitekt).
 • Tilbudte konsulent bør ha erfaring med Figma.
 • Tilbudte konsulent bør ha erfaring med designarbeid i offentlig forvaltning.
 • Tilbudte konsulent bør være selvstendig og strukturert.
 • Tilbudte konsulent bør ha et stort engasjement for oppdraget og sitt fagfelt.

Required skills:
UX-design Prototyping brukertesting universell utforming

Desired skills:
UI-design Figma

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

01.09.2023

Enddate

31.12.2023

Option to prolong

Apply before

19.08.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Agile Coach - Etablere smidige team

Request ID: 23-09-3828 Published: 2023-09-27

Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 svært erfaren Agile Coach som har solid erfaring med å etablere smidige team, med hovedtyngden å bistå Scrum Master, Produkteier/Produktgruppeledere, og Team arkitekt med å få etablert backlogg, estimering, planverk/styringsdokumentasjon som migreringsplaner og roadmap med fokus på interne og eksterne avhengigheter, for det teamet skal levere fremover.Ved behov må vil Agile Coachen kunne bidra inn i......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2023-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00

Senior Prosjektleder - Bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.

Request ID: 23-09-8329 Published: 2023-09-26

Produktområde for bestillingstransport har behov for en dyktig, engasjert og erfaren senior prosjektleder til å lede forprosjektet for en bestillingstransporttjeneste basert på selvkjøring.Prosjektet er en del av Ruters satsning på bærekraftig og fremtidsrettet mobilitet, hvor bestillingstransport basert på delte selvkjørende kjøretøy spiller en nøkkelrolle. Forprosjektet er en del av Ruters modell for gjennomføring av anskaffelser. Før en anskaffelse starter, gjennomføres et forprosjekt for å a......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-11-01
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 07-10-2023 12:00