UX-designer til Fremtidens kundeservice

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-02-4094
Published: 23.02.2024

Ruter søker etter en UX-designer til Fremtidens kundeservice.
Design er beviset på at noen har tenkt godt. Hos Tur-Retur er vi mange som tenker godt. Vi tenker hele tiden på hvordan vi skal skape bærekraftig bevegelsesfrihet i verdensklasse. For det skal vi. Verdensklasse. Da trenger vi dyktige designere med på laget, for å skape løsninger kundene våre elsker.  

Design gjør at alle løsningene våre henger sammen på tvers av flater, enten de er analoge eller digitale, enten de lyser eller låter. Det skal se bra ut på bussen, gi trygghet på trikken og vise når det går båter. Team Fremtidens kundeservice har ansvaret for å utforske og designe arbeidsverktøy som skal brukes av kundeservice hos Ruter og de andre eierne av Tur-Retur i fremtiden. Vi skal gi kundebehandleren verktøy som gjør det enkelt og motiverende å fokusere på det viktigste - å gi kundene god og personalisert hjelp.  

Vi trenger nå en UX-designer til teamet «Fremtidens kundeservice», hvor du vil jobbe tett sammen med både produktleder og teknologer. Samtidig jobber vi sammen på tvers i designmiljøet også. Ikke minst - du bygger en kultur for deling. Vi tråkker i hverandres bed her. Det må gjøres ordentlig. Du arbeider selvstendig, men uten samarbeid er alt forgjeves. 

I første omgang er personen tiltenkt å jobbe i Fremtidens kundeservice, men personen vil også kunne gå inn i andre oppdrag for Tur-Retur. 

Om Fremtidens kundeservice  
Du skal sammen med produktteamet definere behov, skissere løsninger og teste med brukere. Du skal lede designprosessen, som vil inkludere å utforske, levere brukergrensesnitt og holde brukertester med kundebehandlerne.  

Per i dag består teamet av produktleder, tjenestedesignere og tech lead. I en discoveryfase vil du være en stor bidragsyter som vil lage brukergrensesnitt som kan testes fortløpende. Det vil derfor være mer granulære designmetoder slik som konseptskisser og wireframes som benyttes i starten. Dette vil endre seg etter hvert som produktet defineres tydeligere, og det vil derfor være viktig at du også kan levere fullskala prototyper og brukergrensesnitt når produktet går over i en leveransefase.  

Om rollen og arbeidsoppgaver 

 • Du kan lage den beste digitale brukeropplevelsen.  
 • Du forstår kundene og hva deres behov er. 
 • Du skaper løsninger sammen med andre, og trives best når laget vinner sammen.  
 • Du kommuniserer godt og naturlig med alle, Opp, ned, til siden og ut mot kundene.  
 • Du bygger relasjoner som gir deg innflytelse, respekt og gjennomslag. For det hjelper ikke hva du har i hodet om det ikke havner på gata.  
 • Du jobber på en måte som motiverer andre, for i morgen må vi gjøre det bedre enn i dag.  
 • Du vet hvor komplisert det kan være å gjøre noe enkelt. 
 • Du har eierskap til produktet og et ønske om å kvalitetssikre designet både i idéfasen og under utvikling. 

Krav til kompetanse

 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1 , Engelsk minimum nivå B2 
 • Du har erfaring med å utføre innsiktsarbeid om brukerbehov for å skape forståelse både for deg selv og andre, og kan beskrive hvordan det har hjulpet deg og teamet i å lage løsninger som brukerne vil ha. 
 • Du har erfaring med å lage hypoteser, prototype og teste med brukere, og kan beskrive hva slags prosesser og metoder du mener er viktige for å lage den mest optimale brukerreisen. I samarbeid med produktteam har du laget høyoppløslige skisser for løsninger som er i bruk, og kan beskrive hvordan et godt samarbeid med utvikling bør være for å sikre at brukerne får en god løsning. 
 • Du kan vise til at du har utviklet ett eller flere digitale produkter i et produktteam i samarbeid med produktleder og utviklere for å løse komplekse problemer, og kan beskrive hva ditt viktigste bidrag i produktutviklingen har vært. 
 • Du er en kløpper i Figma, og kan beskrive hvordan det har hjulpet deg og produktteamet i å teste ideer og produktkrav raskt. Du får komplekse oppgaver til å oppleves intuitive for brukere, og du kan forklare hvordan en designer bør jobbe for å sikre enkelhet i brukergrensesnittet. 
 • Du har innsikt i hvilket mulighetsrom teknologi gir deg som designer av webapplikasjoner, og en forståelse av hvordan HTML og CSS fungerer er en fordel. Du kan beskrive hvordan teknologi både gir muligheter og være til hinder for et godt design. 
 • Du er stolt av arbeidet du har gjort og kan gi eksempler på minimum tre ulike designløsninger som du vil vise frem som en del av din portefølje. 

Required skills:
brukeropplevelsen innsiktsarbeid Figma

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

14.03.2024

Enddate

30.09.2024

Option to prolong

Apply before

03.03.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00