Request ID: 21-09-5262
Published: 24.09.2021

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en til to erfarne systemingeniører i et 100% engasjement frem til 31.12.2021. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå.

Innleide konsulent(er) vil inngå som del av Mediehåndtering og publiserings MAM–teamet. Det er ønskelig med høy grad av selvstendighet.

Vi legger spesiell vekt på erfaring og personlig egnethet. Det er viktig for oss at kandidaten(e) kan sette seg raskt inn i NRK sin arkitektur slik at de kan se sammenhengen mellom teamets strategiske mål og NRKs overordnede behov. Oppdraget vil derfor starte med en kort opplæring hos Plattformteamet i NRK. Her blir det gitt en introduksjon til systemer og policyer. Plattformteamet vil også kunne kontaktes for hjelp og være sparringspartner underveis i oppdraget.

Ansvar og oppgaver

  • Automatisere utrulling og installasjon av nye Red Hat servere med Puppet
  • Etablere driftsrutiner rundt alle Red Hat servere relatert til tjenesten
  • Fase ut Jenkins server til fordel for Github actions.
  • Oppgaver relatert til Kubernetes kontainer-teknologi.
  • Tjenestens base er Oracle, denne driftes av leverandør, men det vil være en fordel med litt kompetanse på Oracle DB-drift og infrastruktur.
  • Være med i møter med leverandør underveis i planlegging av ulike vedlikeholds-arbeider.
  • Skrive dokumentasjon i Confluence på alle endringer.
  • Tett samarbeid med teamet for å sikre kompetanseoverføring underveis i alle endringer og oppgraderinger som skal utføres.

Required skills:
RedHat Puppet Github Kubernetes Jenkins

Competence area

Development, Infrastructure

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

Request ID: 21-10-6005 Published: 2021-10-21

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til in......

Competence area
Architecture
Location
Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø
Workload
100%
Startdate
2021-12-01
Enddate
2022-04-01
Can prolong
Languages
Apply before: 03-11-2021 11:00

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 2021-10-20

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til sam......

Competence area
Development, Security
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2021-11-22
Enddate
2022-12-31
Languages
Norsk og Engelsk
Apply before: 02-11-2021 15:00